Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Manuál na vypracovanie rešerše

Napísal: Admin
Návštevy: 1677

Rešeršovanie
(manuál na vypracovanie rešerše
)

 • otvoríme si stránku www.kis3g.sk
 • vľavo sú možnosti vyhľadávania, klikneme na možnosť VŠETKY DOKUMENTY
 • z ponúknutých možností na vyhľadávanie vyberieme možnosť KĽÚČOVÉ SLOVÁ (hľadá aj články z časopisov, aj knihy)
 • v stĺpci NAPÍŠTE, ČO HĽADÁTE zadáme heslá (napr. drogová závislosť) a vedľa v stĺpci KATEGÓRIE vyberieme možnosť, kde sa má to heslo hľadať (či v autorovi, názve, predmete, všade...Najlepšie je si dať buď predmet, alebo všade). Heslá môžeme aj nakombinovať pod seba (napr. v jednom riadku drogová závislosť- predmet a v druhom mládež - predmet)
 • klikneme na možnosť HĽADAŤ
 • po vyhľadaní klikneme na ZOBRAZIŤ VÝSLEDKY
 • zaškrtneme možnosť ZOSTUPNE a klikneme na ZOTRIEDIŤ (záznamy sa nám usporiadajú podľa dátumu vydania od najnovších po najstaršie)
 • všetky záznamy sú v množinách, pričom každá množina obsahuje 10 záznamov
 • záznam, označený zelenou ikonkou je článok z časopisu a záznam, označený červenou ikonkou je kniha
 • zobrazené záznamy sú v skrátenej verzii, ak by sme chceli vedieť niečo viac o konkrétnom zázname , príp. predmetové heslá záznamu, klikneme na možnosť ÚPLNÝ ZÁZNAM (nachádza sa pod farebnou ikonkou)
 • ak sa chceme vrátiť na zoznam záznamov, klikneme na tlačidlo DOZADU (horná lišta)
 • zaškrtneme pre nás vhodné záznamy
 • na konci množiny záznamov klikneme na možnosť ULOŽIŤ REŠERŠ (pod posledným záznamom strany)
 • po uložení môžeme prejsť na ďalšiu množinu záznamov (klikneme na NASLEDUJÚCU MNOŽINU) a opäť si záznamy vyberáme a ukladáme rešerš
 • po ukončení vyhľadávania klikneme na záložku REŠERŠ
 • ukážu sa nám povyberané záznamy, ktoré si môžeme zobraziť buď ako SKRÁTENÝ ZÁZNAM, alebo ako ÚPLNÝ ZÁZNAM (voľba v rozbaľovanej tabuľke), skrátený záznam - bez predmetových hesiel, úplný záznam - s predmetovými heslami
 • zaškrtneme možnosť ULOŽIŤ REŠERŠ, klikneme na ODOSLAŤ
 • zobrazí sa nám hotová rešerš, ktorú si môžeme vytlačiť

                                                           R E Š E R Š

Rešerš je druh výberovej bibliografie, ktorá obsahuje súhrn bibliografických záznamov

dokumentov alebo ich časti vybraných podľa vecných alebo formálnych hľadísk, ktoré zodpovedajú rešeršnej požiadavke (tematika, časové vymedzenie, jazyk, druhy dokumentov a pod.) Rešerš je vyhľadávanie údajov na istú tému k publikovanej literatúre ako aj súhrn či prehľad týchto údajov.

Výsledkom rešeršnej činnosti je súpis bibliografických záznamov, ktorý obsahuje základné bibliografické údaje (autor, názov, miesto a rok vydania, počet strán) prípadne ročník, číslo, strany v časopise a prípadne i ďalší popis (kľúčové slová, abstrakt). Pri vypĺňaní objednávky je dôležité okrem osobných údajov uviesť predovšetkým tému a kľúčové slová k požadovanej téme. Môže ísť o synonymá, zaužívané termíny, odborné výrazy a pod. V prípade, že máte záujem aj o inojazyčnú literatúru, je potrebné uviesť kľúčové slová v požadovanom jazyku.

Rešerš je iba sekundárna informácia o literatúre – dá Vám informáciu o tom, aká literatúra na danú tému existuje. Nehovorí o tom, či konkrétne dokumenty máme v našej knižnici!

 

Používateľ Podduklianskej knižnice môže požiadať o poskytnutie tejto služby:

 • osobne v knižnici
 • vyplnením formuláru Objednávka rešerše, ktorý je potrebné zaslať e mailom

Rešeršér spracuje rešerš v poradí, v akom objednávka prišla. Doba spracovania rešerše závisí od počtu objednávok, zvyčajne však nepresiahne dva týždne.

Kategória: