Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Kategória:

ROK 2019

4. Dodatok č.1 ku zmluve č.70-000053322PO2012 - 17.04.2019

3. Dohoda o verejnom obstarávaní - 12.04.2019

2. Zmluva o spracovaní osobných údajov GDPR- 22.02.2019

1. Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov - 21.01.2019

ROK 2018

1. Zmluva o dielo č.SK-2018-Z238 - 20.07.2018

2.Zmluva o spracovaní osobných údajov č.SK-2018-Z240 - 20.07.2018

3.Dohoda č.18/34/52A/219 - 26.07.2018

4.Dohoda č.18/34/52A/219 - 26.07.2018

5.Dohoda č.18/34/52A/270 - 25.09.2018

6.Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č.208/2018 - 10.10.2018

ROK 2017

1. Dohoda č.23/51/2017

2. Zmluva Jancura

3. Zmluva Kudla

4. Zmluva Bilas

5.Zmluva MK-4188/2017/3.2

6.Zmluva o poskytovaní niektorých činností zdravotnej služby

7.Dohoda číslo 49/§52a/2017

8. Dodatok č.2 - zmluva o dodávke plynu z 20.12.2006

9. Zmluva úrazové poistenie - 29.06.2017

10. Zmluva úrazové poistenie - 31.10.2017

11. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č.17-513-02249 + Dodatok č.1 - 9.11.2017

12. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č.222/2017

13. Zmluva zverení ďalšieho majetku PSK do správy Podduklianskej knižnice vo Svidníku

14. Dohoda č.12/52a/2017/NP PZ VAOTP-3/SK

15. Zmluva o dielo č.1

16. Mandátna zmluva

ROK 2016

1. Zmluva úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - 4.1.2016

2. Dohoda č.5/ 52a/ 2016/ ŠR/Sk - 24.02.2016

3. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MKSR 2016 MK-4393/2016 - 17.3.2016

4. Dohoda č36/ 52/ 2016/ ŠR/Sk - 25.04.2016

5. Úrazové poistenie - 29.04.2016

6. Zmluva o elektronickej komunikácii Dôvera - 03.05.2016

7. Zmluva o dielo č.1/2016 - 16.05.2016

7. Zmluva Union poistenie - 25.5.2016

8. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č.16-613-03026

9. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č.215/2016
 
 
ROK 2015

18.Dohoda úrazové poistenie - 1.11.2015

17.Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu - 26.10.2015

16.Dohoda č.73 o vykonávaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby - 20.10.2015

15.Zmluva havarijné poistenie motorové vozidlo - 14.10.2015

14.Zmluva o predaji motorového vozidla - 14.10.2015

13.Poistenie motorového vozidla  (PZP) Škoda oktávia - 13.10.2015

12.Kúpna zmluva č.Z 201522864_Z - 13.10.2015

11.Zmluva o nájme nebytových priestorov - Sendys - 22.9.2015

10.Dodatok č.12 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke KIS3G zo dňa 23.9.2004 - 17.08.2015

9.Zmluva o dielo č.1/2015 - 22.7.2015

8.Zmluva - o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č. 297/2015/OK

7.Zmluva - Komunálna poisťovňa úrazové poistenie - 1.6.2015

6.Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č.128/2015 - 25.5.2015

5.Dohoda č.23 o vykonávaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

4.Zmluva o poskytovaní služieb - 1.4.2015

3.Zmluva úrazové poistenie Komunálna poisťovňa

2.Zmluva č.10/& 52a/2015

1.Zmluva o poskytovaní knižnično-informačných služieb Beňadikovce - 23.1.2015

ROK 2014

11. Dodatok č.11 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke KIS3G uzavretej dňa 23.9.2004 - 29.12.2014

10. Dohoda - o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe - 2.12.2014

9. Zmluva - o spracúvaní osobných údajov SNK MARTIN - 25.11.2014

8. Dohoda-úrazové poistenie - 1.11.2014

7. Zmluva-vykonávanie aktivačnej činnosti dobrovoľníckej služby - 30.10.2014

6. Zmluva - pramenitá voda - 28.10.2014

5. Zmluva na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby - 21.10.2014

4. Zmluva - poskytnutie knižnično-informačných služieb nevidiacim - 09.10.2014

3. Zmluva - úrazové poistenie - 03.10.2014

2. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MKSR č.200/2014/OK - 5.6.2014

1. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č. 56/2014

ROK 2013

Zmluva o dielo ENERGOSPOL - Dušan Poperník - 19.11.2013

Dodatok č.10 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému VIRTUA a spolupráci na projekte KIS3G uzavretej dňa 23.9.2004

Zmluva o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému VIRTUA a spolupráci na projekte KIS3G uzavretej dňa 23.9.2004

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu Ministerstva kultúry SR č.387/2013 - 22.08.2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu Ministerstva kultúry SR č.285/2013 - 27.05.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č.174/2013 - 10.04.2013

ROK 2012

1.Dohoda o poskytnutí dotácie č.51/2012 Mesta Svidník - 27.02.2012

2.Aktualizácia Obchodných podmienok pre opakované dodávky plynu pre odberateľov plynu kategórie Malé podnikanie a organizácie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Dodatku k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Male podnikanie a organizácie - 30.05.2012

3.Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č.224/2012/OK - 30.05.2012 - dodatok

4.Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č.254/2012/OK - 30.05.2012

5.Zmluva č.70-000053322PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu,odvádzaní odpadových vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách - 05.06.2012

6.Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluve č.377781154/PO849 o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov - 13.06.2012

7.Dohoda č.95/§51/2012/Z-SK o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie - 26.06.2012

8.Komisionárska zmluva uzatvorená v zmysle §577 nasl.č. 51/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení  - 02.07.2012

9.Kúpna zmluva uzavretá v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - 09.07.2012

10.Zmluva o poskytnutí knižnično-informačných služieb nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým používateľom - 24.09.2012

Napísal: Admin
Kategória:

Rešeršovanie
(manuál na vypracovanie rešerše
)

 • otvoríme si stránku www.kis3g.sk
 • vľavo sú možnosti vyhľadávania, klikneme na možnosť VŠETKY DOKUMENTY
 • z ponúknutých možností na vyhľadávanie vyberieme možnosť KĽÚČOVÉ SLOVÁ (hľadá aj články z časopisov, aj knihy)
 • v stĺpci NAPÍŠTE, ČO HĽADÁTE zadáme heslá (napr. drogová závislosť) a vedľa v stĺpci KATEGÓRIE vyberieme možnosť, kde sa má to heslo hľadať (či v autorovi, názve, predmete, všade...Najlepšie je si dať buď predmet, alebo všade). Heslá môžeme aj nakombinovať pod seba (napr. v jednom riadku drogová závislosť- predmet a v druhom mládež - predmet)
 • klikneme na možnosť HĽADAŤ
 • po vyhľadaní klikneme na ZOBRAZIŤ VÝSLEDKY
 • zaškrtneme možnosť ZOSTUPNE a klikneme na ZOTRIEDIŤ (záznamy sa nám usporiadajú podľa dátumu vydania od najnovších po najstaršie)
 • všetky záznamy sú v množinách, pričom každá množina obsahuje 10 záznamov
 • záznam, označený zelenou ikonkou je článok z časopisu a záznam, označený červenou ikonkou je kniha
 • zobrazené záznamy sú v skrátenej verzii, ak by sme chceli vedieť niečo viac o konkrétnom zázname , príp. predmetové heslá záznamu, klikneme na možnosť ÚPLNÝ ZÁZNAM (nachádza sa pod farebnou ikonkou)
 • ak sa chceme vrátiť na zoznam záznamov, klikneme na tlačidlo DOZADU (horná lišta)
 • zaškrtneme pre nás vhodné záznamy
 • na konci množiny záznamov klikneme na možnosť ULOŽIŤ REŠERŠ (pod posledným záznamom strany)
 • po uložení môžeme prejsť na ďalšiu množinu záznamov (klikneme na NASLEDUJÚCU MNOŽINU) a opäť si záznamy vyberáme a ukladáme rešerš
 • po ukončení vyhľadávania klikneme na záložku REŠERŠ
 • ukážu sa nám povyberané záznamy, ktoré si môžeme zobraziť buď ako SKRÁTENÝ ZÁZNAM, alebo ako ÚPLNÝ ZÁZNAM (voľba v rozbaľovanej tabuľke), skrátený záznam - bez predmetových hesiel, úplný záznam - s predmetovými heslami
 • zaškrtneme možnosť ULOŽIŤ REŠERŠ, klikneme na ODOSLAŤ
 • zobrazí sa nám hotová rešerš, ktorú si môžeme vytlačiť

                                                           R E Š E R Š

Rešerš je druh výberovej bibliografie, ktorá obsahuje súhrn bibliografických záznamov

dokumentov alebo ich časti vybraných podľa vecných alebo formálnych hľadísk, ktoré zodpovedajú rešeršnej požiadavke (tematika, časové vymedzenie, jazyk, druhy dokumentov a pod.) Rešerš je vyhľadávanie údajov na istú tému k publikovanej literatúre ako aj súhrn či prehľad týchto údajov.

Výsledkom rešeršnej činnosti je súpis bibliografických záznamov, ktorý obsahuje základné bibliografické údaje (autor, názov, miesto a rok vydania, počet strán) prípadne ročník, číslo, strany v časopise a prípadne i ďalší popis (kľúčové slová, abstrakt). Pri vypĺňaní objednávky je dôležité okrem osobných údajov uviesť predovšetkým tému a kľúčové slová k požadovanej téme. Môže ísť o synonymá, zaužívané termíny, odborné výrazy a pod. V prípade, že máte záujem aj o inojazyčnú literatúru, je potrebné uviesť kľúčové slová v požadovanom jazyku.

Rešerš je iba sekundárna informácia o literatúre – dá Vám informáciu o tom, aká literatúra na danú tému existuje. Nehovorí o tom, či konkrétne dokumenty máme v našej knižnici!

 

Používateľ Podduklianskej knižnice môže požiadať o poskytnutie tejto služby:

 • osobne v knižnici
 • vyplnením formuláru Objednávka rešerše, ktorý je potrebné zaslať e mailom

Rešeršér spracuje rešerš v poradí, v akom objednávka prišla. Doba spracovania rešerše závisí od počtu objednávok, zvyčajne však nepresiahne dva týždne.

Napísal: Admin
Kategória:

ROK 2019

 

č. obj. Vystavený IČO Názov firmy Vybavuje
032/2019             22.04.2019 41596404 Jaroslav Adamec - Phobosstudio Vaňková Mária
031/2019             18.04.2019 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  Vaňková Mária
030/2019             15.04.2019 00678856 IKAR, a.s. Vaňková Mária
029/2019             12.04.2019 00678856 IKAR, a.s. Vaňková Mária
028/2019             09.04.2019 45503249 Martinus, s. r. o. Vaňková Mária
027/2019             09.04.2019 33272743 Jozef Gazdík Vaňková Mária
026/2019             04.04.2019 46106596 Albatros Media Slovakia s. r. o. Vaňková Mária
025/2019             01.04.2019 46106596 Albatros Media Slovakia s. r. o. Vaňková Mária
024/2019             01.04.2019 41995198 Ján Habiňák Vaňková Mária
021/2019             18.03.2019 50328042 Artforum Prešov, s.r.o. Vaňková Mária
022/2019             18.03.2019 42110971 GAMAJUN Vaňková Mária
023/2019             18.03.2019 50463349 MZ - DIELY, s.r.o. Vaňková Mária
020/2019             15.03.2019 50328042 Artforum Prešov, s.r.o. Vaňková Mária
019/2019             12.03.2019 17070775 Prešovská univerzita v Prešove Vaňková Mária
018/2019             08.03.2019 43379991 Ing. Ivan Lazík Vaňková Mária
017/2019             07.03.2019 45503249 Martinus, s. r. o. Vaňková Mária
016/2019             05.03.2019 46461558 Ján Siňár - Vyčisti to Vaňková Mária
014/2019             05.03.2019 50463349 MZ - DIELY, s.r.o. Vaňková Mária
015/2019             01.03.2019 46106596 Albatros Media Slovakia s. r. o. Vaňková Mária
013/2019             13.02.2019 46461558 Ján Siňár - Vyčisti to Vaňková Mária
011/2019             11.02.2019 00678856 IKAR, a.s. Vaňková Mária
012/2019             11.02.2019 35710691 LAMITEC, spol. s r. o. Vaňková Mária
009/2019             08.02.2019 00678856 IKAR, a.s. Vaňková Mária
010/2019             08.02.2019 34237399 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD Vaňková Mária
008/2019             07.02.2019 45503249 Martinus, s. r. o. Vaňková Mária
007/2019             01.02.2019 36478326 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Vaňková Mária
006/2019             28.01.2019 43379991 Ing. Ivan Lazík Vaňková Mária
005/2019             21.01.2019 45503249 Martinus, s. r. o. Vaňková Mária
004/2019             21.01.2019 46106596 Albatros Media Slovakia s. r. o. Vaňková Mária
003/2019             15.01.2019 36470317 ADS Vranov, s. r. o. Vaňková Mária
002/2019             07.01.2019 17311462 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. Vaňková Mária
001/2019             07.01.2019 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  Vaňková Mária

 

ROK 2018

Číslo obj. Vystavený IČO Názov firmy Vybavuje
076/2018             07.12.2018 00678856 IKAR, a.s. Vaňková Mária
075/2018             07.12.2018 35710691 LAMITEC, spol. s r. o. Vaňková Mária
074/2018             05.12.2018 40806677 JURAJ KLIM - J.K.D.mont Vaňková Mária
073/2018             21.11.2018 31718841 TORNO, s.r.o. Vaňková Mária
072/2018             20.11.2018 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  Vaňková Mária
071/2018             19.11.2018 17311462 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. Vaňková Mária
069/2018             16.11.2018 36750611 Marenčin PT Vaňková Mária
068/2018             16.11.2018 46106596 Albatros Media Slovakia s. r. o. Vaňková Mária
070/2018             15.11.2018 45503249 Martinus, s. r. o. Vaňková Mária
067/2018             06.11.2018 43379991 Ing. Ivan Lazík Vaňková Mária
066/2018             02.11.2018 50463349 MZ - DIELY, s.r.o. Vaňková Mária
065/2018             30.10.2018 00678856 IKAR, a.s. Vaňková Mária
064/2018             29.10.2018 00678856 IKAR, a.s. Vaňková Mária
062/2018             29.10.2018 17311462 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. Vaňková Mária
063/2018             26.10.2018 00678856 IKAR, a.s. Vaňková Mária
061/2018             23.10.2018 46106596 Albatros Media Slovakia s. r. o. Vaňková Mária
060/2018             22.10.2018 36470317 ADS Vranov, s. r. o. Vaňková Mária
059/2018             22.10.2018 33272743 Jozef Gazdík Vaňková Mária
058/2018             17.10.2018 46106596 Albatros Media Slovakia s. r. o. Vaňková Mária
056/2018             12.10.2018 36478326 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Vaňková Mária
057/2018             12.10.2018 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  Vaňková Mária
055/2018             04.10.2018 45503249 Martinus, s. r. o. Vaňková Mária
054/2018             26.09.2018 43379991 Ing. Ivan Lazík Vaňková Mária
053/2018             24.09.2018 41596404 Jaroslav Adamec - Phobosstudio Vaňková Mária
052/2018             20.09.2018 31693989 PO CAR s.r.o. Vaňková Mária
051/2018             19.09.2018 46106596 Albatros Media Slovakia s. r. o. Vaňková Mária
049/2018             19.09.2018 36478326 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Vaňková Mária
050/2018             19.09.2018 17311462 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. Vaňková Mária
048/2018             17.09.2018 00678856 IKAR, a.s. Vaňková Mária
047/2018             14.09.2018 00678856 IKAR, a.s. Vaňková Mária
046/2018             14.09.2018 00678856 IKAR, a.s. Vaňková Mária
045/2018             13.09.2018 45503249 Martinus, s. r. o. Vaňková Mária
044/2018             11.09.2018 46106596 Albatros Media Slovakia s. r. o. Vaňková Mária
043/2018             10.09.2018 43379991 Ing. Ivan Lazík Vaňková Mária
042/2018             10.09.2018 43379991 Ing. Ivan Lazík Vaňková Mária
041/2018             03.09.2018 33950342 Vítezslav FISCHER  -   ŽIVOT A ZDRAVIE Vaňková Mária
040/2018             16.08.2018 45503249 Martinus, s. r. o. Vaňková Mária
039/2018             07.08.2018 31347118 SLOVART-STORE Vaňková Mária
038/2018             07.08.2018 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  Vaňková Mária
037/2018             06.08.2018 36834891 Literatura  Vaňková Mária
036/2018             01.08.2018 35710691 LAMITEC, spol. s r. o. Vaňková Mária
035/2018             23.07.2018 46238298 AUTOSERVIS MAŠA, s. r. o. Vaňková Mária
034/2018             28.06.2018 31347118 SLOVART-STORE Vaňková Mária
032/2018             26.06.2018 36470317 ADS Vranov, s. r. o. Vaňková Mária
033/2018             22.06.2018 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  Vaňková Mária
031/2018             07.06.2018 45503249 Martinus, s. r. o. Vaňková Mária
030/2018             04.06.2018 31725732 BOPER SERVICE, s. r. o. Vaňková Mária
027/2018             25.05.2018 41596404 Jaroslav Adamec - Phobosstudio Vaňková Mária
029/2018             25.05.2018 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  Vaňková Mária
028/2018             25.05.2018 36478326 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Vaňková Mária
026/2018             14.05.2018 36440531 Martinus.sk Vaňková Mária
025/2018             30.04.2018 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  Vaňková Mária
024/2018             27.04.2018 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK Vaňková Mária
023/2018             26.04.2018 36478326 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Vaňková Mária
022/2018             23.04.2018 33272743 Jozef Gazdík Vaňková Mária
021/2018             18.04.2018 45503249 Martinus, s. r. o. Vaňková Mária
020/2018             09.04.2018 00678856 IKAR, a.s. Vaňková Mária
019/2018             06.04.2018 36470317 ADS Vranov, s. r. o. Vaňková Mária
018/2018             19.03.2018 36470317 ADS Vranov, s. r. o. Vaňková Mária
017/2018             16.03.2018 36478326 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Vaňková Mária
016/2018             12.03.2018 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK Vaňková Mária
015/2018             09.03.2018 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  Vaňková Mária
014/2018             06.03.2018 41596404 Jaroslav Adamec - Phobosstudio Vaňková Mária
013/2018             02.03.2018 41596404 Jaroslav Adamec - Phobosstudio Vaňková Mária
012/2018             27.02.2018 48324949 Class s. r. o. Vaňková Mária
009/2018             26.02.2018 46461558 Ján Siňár - Vyčisti to Vaňková Mária
011/2018             26.02.2018 17311462 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. Vaňková Mária
010/2018             26.02.2018 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  Vaňková Mária
008/2018             09.02.2018 46461558 Ján Siňár - Vyčisti to Vaňková Mária
005/2018             05.02.2018 40806677 JURAJ KLIM - J.K.D.mont Vaňková Mária
007/2018             05.02.2018 31677657 L.C. TRADE, s. r. o.  Vaňková Mária
006/2018             01.02.2018 00678856 IKAR, a.s. Vaňková Mária
004/2018             23.01.2018 41596404 Jaroslav Adamec - Phobosstudio Vaňková Mária
002/2018             19.01.2018 45503249 Martinus, s. r. o. Vaňková Mária
003/2018             19.01.2018 36470317 ADS Vranov, s. r. o. Vaňková Mária
001/2018             08.01.2018 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK Vaňková Mária

ROK 2017

Číslo obj. Vystavený IČO Názov firmy
001/17               20.01.2017 35730129 Verlag Dashofer
002/17               26.01.2017 41596404 Jaroslav Adamec - Phobosstudio
003/17               27.01.2017 44765835 UNIVERSUM-EU, s. r. o.
004/17               30.01.2017 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK
005/17               31.01.2017 36478326 Tlačiareň svidnícka, s.r.o.
006/17               31.01.2017 36440531 Martinus.sk
007/17               01.02.2017 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK
008/17               03.02.2017 34239847 M+R elektronika Svidník
009/17               06.02.2017 41596404 Jaroslav Adamec - Phobosstudio
010/17               10.02.2017 17075157 VELKO, s.r.o.
011/17               20.02.2017 31693989 PO CAR s.r.o.
012/17               20.02.2017 31693989 PO CAR s.r.o.
013/17               24.02.2017 00678856 IKAR, a.s.
014/17               27.02.2017 97264440 National Pen
015/17               01.03.2017 41596404 Jaroslav Adamec - Phobosstudio
016/17               02.03.2017 31718841 TORNO, s.r.o.
017/17               03.03.2017 36569321 VIENALA s. r. o.
018/17               07.03.2017 36470317 ADS Vranov, s. r. o.
019/17               24.03.2017 44341865 Deratex, s. r. o.
020/17               28.03.2017 31718841 TORNO, s.r.o.
021/17               31.03.2017 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján
022/17               31.03.2017 32704861 I.M.I. Imrich Hájik 
023/17               10.04.2017 36440531 Martinus.sk
024/17               13.04.2017 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK
025/17               13.04.2017 33272743 Jozef Gazdík
026/17               19.04.2017 35710691 LAMITEC, spol. s r. o.
027/17               20.04.2017 33950342 Vítezslav FISCHER  -   ŽIVOT A ZDRAVIE
028/17               03.05.2017 47148888 MikiBogi, s.r.o.
029/17               03.05.2017 41596404 Jaroslav Adamec - Phobosstudio
030/17               04.05.2017 36440531 Martinus.sk
031/17               11.05.2017 41596404 Jaroslav Adamec - Phobosstudio
032/17               24.05.2017 435307749 Mgr. Magdaléna Lavrincová
033/17               24.05.2017 36495816 PNEUPEX, spol. s r.o.
034/17               26.05.2017 46461558 Ján Siňár - Vyčisti to
035/17               06.06.2017 00678856 IKAR, a.s.
036/17               06.06.2017 46461558 Ján Siňár - Vyčisti to
037/17               06.06.2017 35825456 ReMax, Courier Service
038/17               09.06.2017 35710691 LAMITEC, spol. s r. o.
039/17               23.06.2017 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján
040/17               22.06.2017 36440531 Martinus.sk
041/17               29.06.2017 31718841 TORNO, s.r.o.
042/17               05.07.2017 36444855 DROTÁR Autošport, s. r. o. 
043/17               06.07.2017 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK
044/17               14.07.2017 32704861 I.M.I. Imrich Hájik 
045/17               14.07.2017 46238298 AUTOSERVIS MAŠA, s. r. o.
046/17               19.07.2017 32704861 I.M.I. Imrich Hájik 
047/17               21.07.2017 36750611 Marenčin PT
048/17               01.08.2017 36440531 Martinus.sk
049/17               15.08.2017 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK
050/17               16.08.2017 36470317 ADS Vranov, s. r. o.
051/17               23.08.2017 00678856 IKAR, a.s.
052/18               23.08.2017 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján
053/17               24.08.2017 47148888 MikiBogi, s.r.o.
054/17               31.08.2017 36478326 Tlačiareň svidnícka, s.r.o.
055/17               04.09.2017 36440531 Martinus.sk
056/17               11.09.2017 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
057/17               25.09.2017 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján
058/17               25.09.2017 00151882 Centrum VTI SR
059/17               29.09.2017 36440531 Martinus.sk
060/17               05.10.2017 00678856 IKAR, a.s.
061/17               09.10.2017 36750611 Marenčin PT
062/17               09.10.2017 31693989 PO CAR s.r.o.
063/17               11.10.2017 43379991 Ing. Ivan Lazík
064/17               12.10.2017 32704861 I.M.I. Imrich Hájik 
065/17               04.10.2017 36440531 Martinus.sk
066/17               16.10.2017 36440531 Martinus.sk
067/17               02.11.2017 00678856 IKAR, a.s.
068/17               02.11.2017 32704861 I.M.I. Imrich Hájik 
069/17               02.11.2017 32704861 I.M.I. Imrich Hájik 
070/17               02.11.2017 36440531 Martinus.sk
071/17               03.11.2017 33272743 Jozef Gazdík
072/17               08.11.2017 36478326 Tlačiareň svidnícka, s.r.o.
073/17               08.11.2017 50772554 Jozef Hrubovčák
074/17               10.11.2017 34239847 M+R elektronika Svidník
075/17               10.11.2017 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján
076/17               14.11.2017 43379991 Ing. Ivan Lazík
077/17               20.11.2017 36440531 Martinus.sk
078/17               20.11.2017 36440531 Martinus.sk
079/17               24.11.2017 00678856 IKAR, a.s.
080/17               24.11.2017 00678856 IKAR, a.s.
081/17               27.11.2017 34237399 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
082/17               27.11.2017 36440531 Martinus.sk
083/17               27.11.2017 36440531 Martinus.sk
084/17               01.12.2017 32704861 I.M.I. Imrich Hájik 
085/17               01.12.2017 32704861 I.M.I. Imrich Hájik 
086/17               01.12.2017 32704861 I.M.I. Imrich Hájik 
087/17               08.12.2017 50463349 MZ - DIELY, s.r.o.
088/17               15.12.2017 41995198 Ján Habiňák
089/17               15.12.2017 35710691 LAMITEC, spol. s r. o.
090/17               18.12.2017 31338551 KONICA MINOLTA Slovakia
091/17               21.12.2017 41995198 Ján Habiňák
ROK 2016    
Čislo Dátum IČO Názov firmy
0066/2016            14.12.2016 35710691 LAMITEC, spol. s r. o.
0065/2016            06.12.2016 32704861 I.M.I. Imrich Hájik 
0064/2016            06.12.2016 35710691 LAMITEC, spol. s r. o.
0063/2016            05.12.2016 32704861 I.M.I. Imrich Hájik 
0062/2016            05.12.2016 00678856 IKAR, a.s.
0061/2016            01.12.2016 36495794 DECEMBER s.r.o.
0060/2016            25.11.2016 32704861 I.M.I. Imrich Hájik 
0059/2016            25.11.2016 32704861 I.M.I. Imrich Hájik 
0058/2016            25.11.2016 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján
0057/2016            21.11.2016 36470317 ADS Vranov, s. r. o.
0056/2016            15.11.2016 34237399 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
0055/2016            09.11.2016 36440531 Martinus.sk
0054/2016            07.11.2016 43379991 Ing. Ivan Lazík
0053/2016            03.11.2016 24141828 Internet-Handel, s. r. o.
0052/2016            24.10.2016 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK
0049/2016            21.10.2016 36440531 Martinus.sk
0050/2016            21.10.2016 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0051/2016            20.10.2016 33272743 Jozef Gazdík
0048/2016            05.10.2016 36470317 ADS Vranov, s. r. o.
0047/2016            04.10.2016 36440531 Martinus.sk
0046/2016            04.10.2016 32704861 I.M.I. Imrich Hájik 
0044/2016            03.10.2016 00678856 IKAR, a.s.
0045/2016            03.10.2016 17311462 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o.
0043/2016            01.10.2016 36750611 Marenčin PT
0042/2016            20.09.2016 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján
0041/2016            16.09.2016 00678856 IKAR, a.s.
0040/2016            14.09.2016 36440531 Martinus.sk
0039/2016            25.08.2016 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján
0038/2016            15.08.2016 46385517 EvitaStore
0037/2016            15.08.2016 36750611 Marenčin PT
0036/2016            18.07.2016 43379991 Ing. Ivan Lazík
0035/2016            13.07.2016 32704861 I.M.I. Imrich Hájik 
0034/2016            29.06.2016 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján
0030/2016            24.06.2016 00678856 IKAR, a.s.
0033/2016            23.06.2016 36470317 ADS Vranov, s. r. o.
0032/2016            20.06.2016 40805468 Róbert Hriž - ECOLIVE
0029/2016            14.06.2016 44923589 Tomáš Lipnický TOMI
0028/2016            25.05.2016 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK
0027/2016            17.05.2016 36750611 Marenčin PT
0026/2016            12.05.2016 17054346 Libri, s. r. o.
0025/2016            06.05.2016 34237399 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
0024/2016            04.05.2016 44341865 Deratex, s. r. o.
0023/2016            04.05.2016 35710691 LAMITEC, spol. s r. o.
0022/2016            03.05.2016 33272743 Jozef Gazdík
0021/2016            28.04.2016 31396674 Le Cheque Dejeuner
0019/2016            26.04.2016 33950342 Vítezslav FISCHER  -   ŽIVOT A ZDRAVIE
0018/2016            25.04.2016 40805468 Róbert Hriž - ECOLIVE
0017/2016            20.04.2016 00678856 IKAR, a.s.
0016/2016            18.04.2016 44652356 VTZ - DC, s. r. o.
0015/2016            14.04.2016 34237399 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
0020/2016            12.04.2016 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0031/2016            06.04.2016 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján
0014/2016            06.04.2016 43379991 Ing. Ivan Lazík
0013/2016            31.03.2016 31396674 Le Cheque Dejeuner
0012/2016            22.03.2016 46461558 Ján Siňár - Vyčisti to
0011/2016            19.03.2016 17311462 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o.
0010/2016            17.03.2016 32704861 I.M.I. Imrich Hájik 
0009/2016            16.03.2016 43379991 Ing. Ivan Lazík
0008/2016            03.03.2016 45882614 MERIDIANO - press, s. r. o.
0007/2016            22.02.2016 44550111 Nadežda Skasková
0006/2016            22.02.2016 36818801 Post Scriptum, s. r. o.
0005/2016            11.02.2016 35710691 LAMITEC, spol. s r. o.
0004/2016            05.02.2016 40805468 Róbert Hriž - ECOLIVE
0003/2016            05.02.2016 00678856 IKAR, a.s.
0002/2016            13.01.2016 44765835 UNIVERSUM-EU, s. r. o.
0001/2016            11.01.2016 35710691 LAMITEC, spol. s r. o.

 

Napísal: Admin
Kategória:

ROK 2019

 

Č.F. IČO Dodávateľ Vystavená Celková suma Popis polozky faktúry
0090/19 00331023 Mesto Svidník 17.04.2019  19,31 daň z nehnuteľnosti 2019
0089/19 00331023 Mesto Svidník 19.04.2019  187,00 vývoz komunálneho odpadu
0088/19 35763469 Slovak Telecom, a.s. 30.04.2019  131,45 VÚC net
0087/19 35763469 Slovak Telecom, a.s. 30.04.2019  78,71 telefónne hovory
0086/19 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  30.04.2019  111,35 elektrická energia apríl 2019
0083/19 31396674 Up Slovensko, s.r.o. 30.04.2019 1 028,27 jedálne kupóny,služby,poštovné
0082/19 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 26.04.2019  144,89 poistenie majetku II. Q 2019
0081/19 36396222 AUTOCONT 30.04.2019  135,29 MAGMA - systémová podpora I. Q
0080/19 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  26.04.2019  624,61 knihy GRANT podľa vlastného výberu
0079/19 00678856 IKAR, a.s. 18.04.2019  912,29 knihy GRANT podľa vlastného výberu
0078/19 00678856 IKAR, a.s. 23.04.2019  183,88 knihy GRANT podľa vlastného výberu
0077/19 36138517 Slovenská národná knižnica 18.04.2019  229,26 VIRTUA poplatok I. Q 2019
0076/19 33272743 Jozef Gazdík 16.04.2019  96,00 kontrola a čistenie komínového telesa
0075/19 35697270 Orange Slovensko, a.s.  22.04.2019  85,87 telefónne hovory - mobil
0074/19 00178594 Spolok slovenských knihovníkov 16.04.2019  50,00 členský poplatok kolektívneho člena SSK
0073/19 36477508 SAD, a.s. Humenné 15.04.2019  97,68 nájomné za parkovanie bibliobusu II. Q 2019
0072/19 00331023 Mesto Svidník 11.04.2019  13,27 poplatok za znečistenie ovzdušia
0071/19 46106596 Albatros Media Slovakia s. r. o. 12.04.2019  42,45 knihy GRANT podľa vlastného výberu
0070/19 46106596 Albatros Media Slovakia s. r. o. 10.04.2019  251,08 knihy GRANT podľa vlastného výberu
0069/19 36396222 AUTOCONT 12.04.2019  25,49 MAGMA II. Q 2019
0068/19 41995198 Ján Habiňák 10.04.2019  282,00 oprava kotla a servis 4 ks kotlov
0067/19 00602311 Asseco Solutions, a.s. 05.04.2019  387,14 servisné práce iSPIN II. Q 2019
0066/19 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  08.04.2019  132,95 elektrická energia marec 2019
0065/19 35763469 Slovak Telecom, a.s. 01.04.2019  81,02 telefónne hovory marec 2019
0064/19 35763469 Slovak Telecom, a.s. 01.04.2019  131,45 VÚC net
0063/19 51177854 Revimad s. r. o. 02.04.2019  60,00 činnosť technika PO za I. Q 2019
0062/19 47232480 Rozhlas a televízia 02.04.2019  18,58 koncesionársky poplatok
0061/19 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 01.04.2019  547,00 zemný plyn 1.4.2019 - 30.4.2019
Č.F IČO Dodávateľ Vystavená Suma Popis položky faktúry
0234/18 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  14.01.2019  166,63 elektrická energia 1.12.2018-31.12.2018
0233/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 08.01.2019  131,45 VÚC net
0232/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 08.01.2019  72,47 telefónne hovory 12/2018
0060/19 50463349 MZ - DIELY, s.r.o. 25.03.2019  648,00 4 ks batérie do bibliobusu
0059/19 31396674 Up Slovensko, s.r.o. 29.03.2019  980,35 jedálenské kupóny,služby,poštovné
0058/19 42110971 GAMAJUN 22.03.2019  119,60 knihy podľa vlastného výberu
0057/19 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 21.03.2019  232,76 vodné I. Q 2019,stočné a povrchová voda I. Q 2019
0056/19 35697270 Orange Slovensko, a.s.  22.03.2019  85,53 telefónne hovory mobil
0055/19 50328042 Artforum Prešov, s.r.o. 22.03.2019  481,23 knihy GRANT podľa vlastného výberu
0054/19 50328042 Artforum Prešov, s.r.o. 22.03.2019  612,17 knihy GRANT podľa vlastného výberu
0053/19 36631124 Slovenská pošta, a.s. 22.03.2019  292,66 vyúčtovanie zálohy na časopisy
0052/19 45503249 Martinus, s. r. o. 22.03.2019  618,67 knihy GRANT
0051/19 31343180 DIGITAL VISIONS, spol. s r. o. 14.03.2019  26,00 predplatné PC REVUE
0050/19 17070775 Prešovská univerzita v Prešove 14.03.2019  163,50 knihy GRANT
0049/19 35659718 Slovenská komora exekútorov 08.03.2019  4,20 poplatok za výpis z registra exekúcií
0048/19 43379991 Ing. Ivan Lazík 11.03.2019  868,05 knihy GRANT podľa vlastného výberu
0047/19 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  11.03.2019  153,70 elektrická energia február 2019
0046/19 46461558 Ján Siňár - Vyčisti to 08.03.2019  679,50 čistenie PVC a keramickej podlahy
0045/19 46106596 Albatros Media Slovakia s. r. o. 07.03.2019  288,51 knihy GRANT podľa vlastného výberu
0044/19 36743852 WEBHOUSE, s. r. o. 07.03.2019  51,70 hosting OPTIMUM,hosting OPTIMUM rok 2020
0043/19 47232480 Rozhlas a televízia 01.03.2019  18,58 koncesionársky poplatok
0042/19 42418933 Fond na podporu umenia 05.03.2019  20,00 administratívny poplatok
0041/19 35763469 Slovak Telecom, a.s. 01.03.2019  76,03 telefónne hovory
0040/19 35763469 Slovak Telecom, a.s. 01.03.2019  131,45 VÚC net
0039/19 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 01.03.2019  547,00 spotreba plynu marec 2019
0038/19 31396674 Up Slovensko, s.r.o. 28.02.2019 1 035,65 jedálne kupóny,služby,poštovné
0037/19 50463349 MZ - DIELY, s.r.o. 18.02.2019  474,20 súčiastky na pokazený bibliobus
0036/19 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 28.02.2019  13,28 poistné uchádzača o vykonávanie aktivačnej činnosti
0035/19 45503249 Martinus, s. r. o. 25.02.2019  745,55 knihy GRANT podľa vlastného výberu
0034/19 46461558 Ján Siňár - Vyčisti to 22.02.2019  696,50 čistenie kobercov, stoličiek a sedačky
0033/19 35697270 Orange Slovensko, a.s.  25.02.2019  84,99 telefónne hovory 2018
0032/19 55555555 Daňový úrad  25.02.2019  293,04 daň z príjmov 2018
0031/19 35710691 LAMITEC, spol. s r. o. 18.02.2019  129,40 laminovacie fólie, vizitkový papier a papier Color Copy
0030/19 31396674 Up Slovensko, s.r.o. 08.02.2019 - 60,00 dobropis na stravné lístky
0029/19 00678856 IKAR, a.s. 13.02.2019  106,52 knihy GRANT podľa vlastného výberu
0028/19 00678856 IKAR, a.s. 13.02.2019  968,93 knihy GRANT podľa vlastného výberu 
0027/19 34237399 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 11.02.2019  424,10 oprava svietidiel s úpravou na LED 
0026/19 35697270 Orange Slovensko, a.s.  22.01.2019  87,99 telefónne hovory - mobil
0025/19 45503249 Martinus, s. r. o. 07.02.2019  532,50 knihy GRANT
0024/19 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  08.02.2019  170,26 elektrická energia 1.1.2019-31.1.2019
0023/19 35763469 Slovak Telecom, a.s. 01.02.2019  73,96 telefónne hovory
0022/19 35763469 Slovak Telecom, a.s. 01.02.2019  131,45 VÚC net
0021/19 31396674 Up Slovensko, s.r.o. 01.02.2019  998,78 jedálne kupóny,služby,poštovné
0020/19 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 01.02.2019  547,00 zemný plyn február 2019
0019/19 43379991 Ing. Ivan Lazík 31.01.2019  558,12 knihy GRANT podľa vlastného výberu
0018/19 36478326 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 04.02.2019  11,00 knihy Básne z neba večnosti
0017/19 47232480 Rozhlas a televízia 01.02.2019  18,58 koncesionársky poplatok
0016/19 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 15.01.2019 - 498,91 dobropis na zemný plyn rok 2018
0015/19 00653501 UNIQA poisťovňa, a.s. 21.01.2019  120,36 zákonné poistenie Citreoen Berlingo
0014/19 46106596 Albatros Media Slovakia s. r. o. 24.01.2019  414,78 knihy GRANT podľa vlastného výberu
0013/19 36743852 WEBHOUSE, s. r. o. 22.01.2019  14,28 predĺženie registrácie domény
0012/19 36785512 SOFTIP 20.01.2019  120,80 podpora APV od 1.1.2019-30.4.2019
0011/19 17311462 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. 12.01.2019  99,71 knihy GRANT podľa vlastného výberu
0010/19 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  09.01.2019  241,41 knihy GRANT podľa vlastného výberu
0009/19 00602311 Asseco Solutions, a.s. 08.01.2019  387,14 servisné práce iSPIN I. Q 2019
0008/19 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 11.01.2019  547,00 zemný plyn január2019
0007/19 00602311 Asseco Solutions, a.s. 08.01.2019  964,51 RAP za rok 2019
0006/19 36477508 SAD, a.s. Humenné 16.01.2019  97,68 nájomné za účelom parkovania I. Q 2019
0005/19 36470317 ADS Vranov, s. r. o. 18.01.2019  406,80 oprava bibliobusu SK710AC
0004/19 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 17.01.2019  144,89 poistenie majetku
0003/19 36396222 AUTOCONT 15.01.2019  25,49 nová verzia Magma I. Q 2019
0002/19 47232480 Rozhlas a televízia 04.01.2019  18,58 koncesionársky poplatok
0001/19 37653903 Pavol Sivák - PONO PRESS 07.01.2019  60,00 ročné predplatné Podduklianske noviny 

ROK 2018

Č.F. IČO Dodávateľ Vystavená Suma Popis polozky faktúry
0223/18 00678856 IKAR, a.s. 20.12.2018  778,77 knihy GRANT  
0222/18 00678856 IKAR, a.s. 20.12.2018  958,99 knihy GRANT  
0221/18 35710691 LAMITEC, spol. s r. o. 20.12.2018  234,01 kancelárske potreby,rezačka papiera
0220/18 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  20.12.2018  150,60 elektrická energia   
0219/18 40806677 JURAJ KLIM - J.K.D.mont 13.12.2018  42,00 dodávka a výmena samozatvárača dverí
0218/18 51177854 Revimad s. r. o. 13.12.2018  60,00 činnosť technika PO za IV. Q 2018
0217/18 36631124 Slovenská pošta, a.s. 05.12.2018  20,40 vyúčtovanie zálohy na časopisy
0216/18 36631124 Slovenská pošta, a.s. 05.12.2018  9,90 vyúčtovanie zálohy na časopis
0215/18 36631124 Slovenská pošta, a.s. 07.12.2018  331,78 vyúčtovanie zálohy na časopisy
0214/18 45503249 Martinus, s. r. o. 07.12.2018  694,34 vyúčtovanie zálohy na knihy
0213/18 35659718 Slovenská komora exekútorov 05.12.2018  4,20 vyúčtovanie zálohy   
0212/18 31396674 Up Slovensko, s.r.o. 12.12.2018  818,15 jedálne kupóny,služby,poštovné
0211/18 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 12.12.2018  395,11 havarijné poistenie 1.1.2019-30.6.2019
0210/18 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 12.12.2018  362,74 poistenie majetku   
0209/18 35790253 Petit Press, a. s.  30.11.2018  294,00 Prešovské noviny  
0208/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 30.11.2018  131,45 VÚC net  
0207/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 30.11.2018  73,02 telefónne hovory  
0206/18 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 05.12.2018  583,00 zemný plyn 1.12.2018 - 31.12.2018
0205/18 47232480 Rozhlas a televízia 03.12.2018  18,58 koncesionársky poplatok
0204/18 31718841 TORNO, s.r.o. 30.11.2018  153,65 spätné zrkadlá s montážou
0203/18 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  30.11.2018  260,90 knihy GRANT  
0202/18 43379991 Ing. Ivan Lazík 30.11.2018  663,69 knihy GRANT  
0201/18 36750611 Marenčin PT 28.11.2018  154,78 knihy kultúrne poukazy
0200/18 17311462 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. 30.11.2018  304,39 knihy GRANT  
0199/18 46106596 Albatros Media Slovakia s. r. o. 28.11.2018  213,69 knihy DAR mesto Svidník
0198/18 35697270 Orange Slovensko, a.s.  28.11.2018  92,86 telefónne hovory mobil
0197/18 45503249 Martinus, s. r. o. 14.11.2018  120,74 knihy GRANT  
0196/18 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  16.11.2018  120,98 elektrická energia   
0195/18 50463349 MZ - DIELY, s.r.o. 16.11.2018  363,33 oprava bibliobusu - náhradné diely
0194/18 00678856 IKAR, a.s. 14.11.2018  524,99 knihy GRANT  
0193/18 00678856 IKAR, a.s. 14.11.2018  749,93 knihy podľa vlastného výberu - spoluúčasť
0192/18 00678856 IKAR, a.s. 14.11.2018  491,54 knihy GRANT  
0191/18 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 07.11.2018  583,00 zemný plyn 1.11.2018-30.11.2018
0190/18 17311462 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. 09.11.2018  88,11 knihy podľa vlastného výberu
0189/18 46106596 Albatros Media Slovakia s. r. o. 05.11.2018  38,86 knihy podľa vlastného výberu
0188/18 47232480 Rozhlas a televízia 02.11.2018  18,58 koncesionársky poplatok
0187/18 36470317 ADS Vranov, s. r. o. 31.10.2018  162,72 oprava vozidla SK 710AC
0186/18 33272743 Jozef Gazdík 31.10.2018  96,00 kontrola a čistenie komínového telesa
0185/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 31.10.2018  131,45 VÚC net  
0184/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 31.10.2018  75,46 telefónne hovory 1.10.2018 - 31.10.2018
0183/18 31396674 Up Slovensko, s.r.o. 31.10.2018 1 009,84 jedálne kupóny,služby,poštovné
0182/18 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  31.10.2018  104,54 knihy podľa vlastného výberu
0181/18 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 31.10.2018  144,89 poistenie majetku  
0180/18 46106596 Albatros Media Slovakia s. r. o. 31.10.2018  403,64 knihy podľa vlastného výberu
0179/18 36138517 Slovenská národná knižnica 31.10.2018  222,20 VIRTUA poplatok za IV. Q 2018
0178/18 45503249 Martinus, s. r. o. 26.10.2018  590,10 knihy podľa vlastného výberu
0177/18 45503249 Martinus, s. r. o. 19.10.2018  925,67 knihy podľa vlastného výberu
0176/18 36478326 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 26.10.2018  88,00 kniha "Kroje"  
0175/18 36785512 SOFTIP 26.10.2018  90,60 podpora APV IV. Q 2018
0174/18 36478326 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 26.10.2018  100,80 viazanie kníh  
0173/18 35697270 Orange Slovensko, a.s.  25.10.2018  81,99 telefónne hovory mobil
0172/18 36786489 ABASIST s.r.o. 24.10.2018  40,00 preventívna prehliadka vodiča bibliobusu
0171/18 36396222 AUTOCONT 24.10.2018  68,40 školenie užívateľa modulu MAGMA
0170/18 43379991 Ing. Ivan Lazík 19.10.2018  740,78 knihy podľa vlastného výberu
0169/18 00151882 Centrum VTI SR 04.10.2018  12,00 časopis ITlib  
0168/18 36477508 SAD, a.s. Humenné 19.10.2018  95,30 nájomné pozemku IV. Q 2018
0167/18 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  15.10.2018  84,60 elektrická energia 1.9.2018 - 30.9.2018
0166/18 51177854 Revimad s. r. o. 19.10.2018  60,00 činnosť technika PO III. Q 2018
0165/18 00602311 Asseco Solutions, a.s. 19.10.2018  387,14 servisné práce iSPIN IV. Q 2018
0164/18 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 05.10.2018  13,28 úrazové poistenie p  
0163/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 28.09.2018  74,54 telefónne hovory  
0162/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 28.09.2018  131,45 VÚC net  
0161/18 46106596 Albatros Media Slovakia s. r. o. 04.10.2018  611,56 knihy podľa vlastného výberu
0160/18 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 04.10.2018  583,00 zemný plyn 1.10.2018 - 31.10.2018
0159/18 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 04.10.2018  255,04 havarijné poistenie   
0158/18 31396674 Up Slovensko, s.r.o. 28.09.2018 1 087,26 jedálne kupóny,služby,poštovné
0157/18 47232480 Rozhlas a televízia 02.10.2018  18,58 koncesionársky poplatok
0156/18 36631124 Slovenská pošta, a.s. 28.09.2018  283,25 tlač na IV. Q 2018  
0155/18 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  28.09.2018  171,27 knihy podľa vlastného výberu
0154/18 17311462 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. 28.09.2018  234,36 knihy podľa vlastného výberu
0153/18 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.09.2018  156,64 vodné ,stočné a voda z povrchu
0152/18 00678856 IKAR, a.s. 26.09.2018  681,76 knihy podľa vlastného výberu
0151/18 00678856 IKAR, a.s. 24.09.2018  736,52 knihy podľa vlastného výberu
0150/18 00678856 IKAR, a.s. 24.09.2018  469,52 knihy podľa vlastného výberu
0149/18 45503249 Martinus, s. r. o. 21.09.2018  628,56 knihy podľa vlastného výberu
0148/18 35697270 Orange Slovensko, a.s.  23.09.2018  83,07 telefónne hovory - mobil
0147/18 43379991 Ing. Ivan Lazík 19.09.2018  990,50 knihy podľa vlastného výberu
0146/18 43379991 Ing. Ivan Lazík 21.09.2018  44,07 knihy podľa vlastného výberu
0145/18 46106596 Albatros Media Slovakia s. r. o. 21.09.2018  425,21 knihy podľa vlastného výberu
0144/18 51177854 Revimad s. r. o. 13.09.2018  230,35 kontrola hasiacich  
0143/18 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  14.09.2018  75,70 elektrická energia 1.8.2018 - 30.8.2018
0142/18 33950342 Vítezslav FISCHER  -   ŽIVOT A ZDRAVIE 12.09.2018  110,25 knihy podľa vlastného výberu
0141/18 47232480 Rozhlas a televízia 03.09.2018  18,58 koncesionársky poplatok
0140/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 31.08.2018  72,98 telefónne hovory  
0139/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 31.08.2018  131,45 VÚC net  
0138/18 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 03.09.2018  583,00 zemný plyn 1.9.2018-30.9.2018
0137/18 31396674 Up Slovensko, s.r.o. 31.08.2018 1 160,99 jedálne kupóny,služby,poštovné
0136/18 36138517 Slovenská národná knižnica 31.08.2018  220,41 poplatok za III. Q 2018 VIRTUA
0135/18 35697270 Orange Slovensko, a.s.  31.08.2018  81,26 telefónne hovory - mobil
0134/18 36396222 AUTOCONT 31.08.2018 2 062,80 licencia  IS MAGMA  
0133/18 45503249 Martinus, s. r. o. 31.08.2018  509,35 knihy podľa vlastného výberu
0132/18 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  17.08.2018  75,23 elektrická energia 1.7.2018-31.7.2018
0131/18 17311462 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. 17.08.2018  95,78 knihy podľa vlastného výberu
0130/18 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  17.08.2018  207,26 knihy podľa vlastného výberu
0129/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 10.08.2018  131,45 VÚC net  
0128/18 36834891 Literatura  13.08.2018  43,79 kina "Jedna radostná myšlienka"
0127/18 35710691 LAMITEC, spol. s r. o. 06.08.2018  207,37 kancelársky papier   
0126/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 01.08.2018  73,87 telefónne hovory T Com
0125/18 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 07.08.2018  6,64 úrazové poistenie   
0124/18 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 06.08.2018  583,00 zemný plyn  
0123/18 31396674 Up Slovensko, s.r.o. 06.08.2018 1 219,97 jedálne kupóny,služby,poštovné
0122/18 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 03.08.2018  144,89 poistenie majetku  
0121/18 47232480 Rozhlas a televízia 02.08.2018  18,58 koncesionársky poplatok
0120/18 36785512 SOFTIP 27.07.2018  90,60 podpora APV III. Q 2018
0119/18 35697270 Orange Slovensko, a.s.  27.07.2018  82,98 telefónne hovory mobil
0118/18 46238298 AUTOSERVIS MAŠA, s. r. o. 23.07.2018  731,00 oprava Citroen Berlingo
0117/18 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  20.07.2018  40,96 knihy podľa vlastného výberu
0116/18 17311462 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. 20.07.2018  108,10 knihy podľa vlastného výberu
0115/18 36477508 SAD, a.s. Humenné 20.07.2018  95,30 nájomné pozemku na parkovanie
0114/18 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  20.07.2018  80,26 elektrická energia 1.6.2018-30.6.2018
0113/18 36631124 Slovenská pošta, a.s. 16.07.2018  318,90 tlač III. Q 2018  
0112/18 00602311 Asseco Solutions, a.s. 16.07.2018  387,14 servisné práce iSPIN III. Q
0111/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 16.07.2018  74,96 telefónne hovory  
0110/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 16.07.2018  131,45 VÚC net  
0109/18 51177854 Revimad s. r. o. 06.07.2018  60,00 činnosť technika PO za II. Q 2018
0108/18 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 06.07.2018  583,00 spotreba plynu   
0107/18 47232480 Rozhlas a televízia 02.07.2018  18,58 koncesionársky poplatok
0106/18 31396674 Le Cheque Dejeuner 29.06.2018 1 175,72 jedálne kupóny,služby,poštovné
0105/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 29.06.2018  81,98 telefónne hovory  
0104/18 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.06.2018  234,18 vodné    
0103/18 36470317 ADS Vranov, s. r. o. 29.06.2018  213,84 oprava bibliobusu SK 710 AC
0102/18 45503249 Martinus, s. r. o. 25.06.2018  514,60 knihy podľa vlastného výberu
0101/18 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 25.06.2018  371,80 havarijné poistenie  
0100/18 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 25.06.2018  362,74 poistenie majetku   
0099/18 00331023 Mesto Svidník 25.06.2018  187,00 poplatok za komunálne odpady
0098/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 18.06.2018  74,90 telefónne hovory apríl 2018
0097/18 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  08.06.2018  83,95 elektrická energia 1.5.2018-31.5.2018
0096/18 36631124 Slovenská pošta, a.s. 07.06.2018  6,00 vyúčtovanie zálohy na tlač
0095/18 31725732 BOPER SERVICE, s. r. o. 11.06.2018  650,21 prezutie pneumatík  
0094/18 31725732 BOPER SERVICE, s. r. o. 11.06.2018  650,21 prezutie pneumatík  
0093/18 00165921 Okresný súd Prešov 08.06.2018  2,50 súdny poplatok  
0092/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 07.06.2018  131,45 VÚC net  
0091/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 07.06.2018  75,16 telefónne hovory  
0090/18 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 01.06.2018  583,00 zemný plyn 1.6.2018-30.6.2018
0089/18 31396674 Le Cheque Dejeuner 01.06.2018 1 142,56 jedálne kupóny,služby,poštovné
0088/18 36478326 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 28.05.2018  23,40 pozvánky a plagáty   
0087/18 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  28.05.2018  123,21 knihy  
0086/18 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 25.05.2018  202,35 havarijné poistenie  
0085/18 47232480 Rozhlas a televízia 01.06.2018  18,58 koncesionársky poplatok
0084/18 45503249 Martinus, s. r. o. 24.05.2018  469,15 knihy podľa vlastného výberu
0083/18 37922190 Asociácia správcov registratúry 29.05.2018  39,00 školenie - elektronická komunikácia
0082/18 35697270 Orange Slovensko, a.s.  23.05.2018  80,98 telefónne hovory mobil
0081/18 00331023 Mesto Svidník 08.04.2018  19,31 daň z nehnuteľnosti  
0080/18 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  10.05.2018  91,44 elektrická energia  
0079/18 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  15.05.2018  201,94 knihy  
0078/18 36138517 Slovenská národná knižnica 09.05.2018  207,91 VIRTUA poplatok za II. Q 2018
0077/18 45503249 Martinus, s. r. o. 03.05.2018  534,67 knihy  
0076/18 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK 11.05.2018  740,23 oprava bibliobusu  
0075/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 11.05.2018  131,45 VÚC net  
0074/18 31396674 Le Cheque Dejeuner 04.05.2018 1 103,84 jedálne kupóny,služby,poštovné
0073/18 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 03.05.2018  583,00 zemný plyn  
0072/18 36478326 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 02.05.2018  18,60 pozvánka farebná  
0071/18 36785512 SOFTIP 02.05.2018  90,60 podpora APV  
0070/18 33272743 Jozef Gazdík 02.05.2018  96,00 kontrola a čistenie komínového telesa
0069/18 47232480 Rozhlas a televízia 02.05.2018  18,58 koncesionárske poplatky
0068/18 35697270 Orange Slovensko, a.s.  02.05.2018  80,98 telefónne hovory mobil
0067/18 30845181 Slovenská asociácia knižníc 02.05.2018  120,00 členský poplatok na rok 2018
0066/18 00178594 Spolok slovenských knihovníkov 02.05.2018  50,00 členský poplatok na rok 2018
0065/18 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 02.05.2018  144,89 poistenie bibliobus II. Q 2018
0064/18 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  23.04.2018  129,74 elektrická energia 1.3.2018-31.3.2018
0063/18 00331023 Mesto Svidník 20.04.2018  13,27 poplatok za znečistenie ovzdušia
0062/18 36477508 SAD, a.s. Humenné 20.04.2018  95,30 nájomné pozemku na parkovanie II. Q 2018
0061/18 00678856 IKAR, a.s. 20.04.2018  754,72 knihy  
0060/18 36470317 ADS Vranov, s. r. o. 20.04.2018  269,86 oprava bibliobusu SK710AC
0059/18 00602311 Asseco Solutions, a.s. 20.04.2018  387,14 servisné práce iSPIN od 1.4.2018 do 30.6.2018
0058/18 51177854 Revimad s. r. o. 11.04.2018  60,00 činnosť technika PO 1. Q 2018
0057/18 36470317 ADS Vranov, s. r. o. 11.04.2018 1 180,62 oprava bibliobusu  
0056/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 11.04.2018  75,74 telefónne hovory  
0055/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 11.04.2018  131,45 VÚC net  
0054/18 31396674 Le Cheque Dejeuner 06.04.2018 1 079,47 jedálne kupóny,služby,poštovné
0053/18 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 06.04.2018  583,00 zemný plyn  
0052/18 47232480 Rozhlas a televízia 03.04.2018  18,58 koncesionársky poplatok
0051/18 35659718 Slovenská komora exekútorov 21.03.2018  4,20 poplatok za vydanie výpisu z registra exekúcií
0050/18 36478326 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 28.03.2018  41,80 kniha "Narodne spivanky" 2 ks
0049/18 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 26.03.2018  169,21 vodné,stočné a povrchová voda
0048/18 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK 26.03.2018  690,00 oprava bibliobusu - súčiastky
0047/18 35697270 Orange Slovensko, a.s.  26.03.2018  86,38 telefónne hovory mobil
0046/18 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  26.03.2018  221,75 knihy  
0045/18 31677657 L.C. TRADE, s. r. o.  26.03.2018  222,00 koberec VALDEZ   
0044/18 36743852 WEBHOUSE, s. r. o. 16.03.2018  51,70 hosting   
0043/18 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  16.03.2018  144,59 elektrická energia  
0042/18 36631124 Slovenská pošta, a.s. 08.03.2018  295,52 predplatné na tlač  
0041/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 08.03.2018  131,45 VÚC net  
0040/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 08.03.2018  76,64 telefónne hovory  
0039/18 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  08.03.2018  247,19 knihy  
0038/18 17311462 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. 08.03.2018  88,63 knihy  
0037/18 31396674 Le Cheque Dejeuner 06.03.2018 1 096,88 jedálne kupóny,služby,poštovné
0036/18 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 05.03.2018  583,00 zemný plyn  
0035/18 48324949 Class s. r. o. 05.03.2018  63,90 knihy  
0034/18 47232480 Rozhlas a televízia 02.03.2018  18,58 koncesionársky poplatok
0033/18 46461558 Ján Siňár - Vyčisti to 02.03.2018  693,50 čistenie, šamponovanie
0032/18 46461558 Ján Siňár - Vyčisti to 02.03.2018  692,50 odstránenie   
0031/18 35697270 Orange Slovensko, a.s.  02.03.2018  80,98 telefónne hovory mobil
0030/18 55555555 Daňový úrad  26.02.2018  285,13 daň z príjmov 2017  
0029/18 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  20.02.2018  173,36 elektrická energia 1.1.2018-31.1.2018
0028/18 31343180 DIGITAL VISIONS, spol. s r. o. 26.02.2018  26,00 vyúčtovacia faktúra na PC REVUE
0027/18 40806677 JURAJ KLIM - J.K.D.mont 20.02.2018  380,00 samozatvárač dverí, guľa + montáž
0026/18 00678856 IKAR, a.s. 15.02.2018  517,03 knihy  
0025/18 36470317 ADS Vranov, s. r. o. 09.02.2018  494,74 oprava bibliobusu  
0024/18 31708617 Spektrum Stropkov, s. r. o. 09.02.2018  40,01 predplatné Stropkovské spektrum
0023/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 09.02.2018  131,45 VÚC net  
0022/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 09.02.2018  75,14 telefónne hovory  
0021/18 47232480 Rozhlas a televízia 02.02.2018  18,58 koncesionársky poplatok
0020/18 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 06.02.2018  583,00 zemný plyn  
0019/18 31396674 Le Cheque Dejeuner 06.02.2018 1 002,88 jedálne kupóny,služby,poštovné
0018/18 36138517 Slovenská národná knižnica 02.02.2018  212,23 poplatok VIRTUA I. Q 2018
0017/18 36785512 SOFTIP 02.02.2018  90,60 podpora APV I. Q 2018
0016/18 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 02.02.2018  144,89 poistenie majetku  
0015/18 45503249 Martinus, s. r. o. 02.02.2018  490,92 knihy  
0014/18 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK 02.02.2018  692,87 oprava bibliobusu  
0013/18 35697270 Orange Slovensko, a.s.  29.01.2018  82,99 mobilné telefóny  
0012/18 36477508 SAD, a.s. Humenné 29.01.2018  95,30 nájomné pozemku na parkovanie I. Q 2018
0011/18 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 22.01.2018  583,00 zemný plyn január 2018
0010/18 00602311 Asseco Solutions, a.s. 22.01.2018  387,14 iSPIN servisné práce I. Q 2018
0009/18 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 22.01.2018  729,16 nedoplatok zemný plyn
0008/18 36743852 WEBHOUSE, s. r. o. 18.01.2018  14,28 predĺženie registrácie domény
0007/18 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  18.01.2018  184,09 elektrická energia  
0006/18 35697270 Orange Slovensko, a.s.  15.01.2018  80,98 telefónne hovory - mobil
0005/18 00602311 Asseco Solutions, a.s. 12.01.2018  964,51 SPIN - RAP rok 2018  
0004/18 37653903 Pavol Sivák - PONO PRESS 12.01.2018  58,80 ročné predplatné Podduklianske noviny rok 2018
0003/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 09.01.2018  131,45 VÚC net  
0002/19 47232480 Rozhlas a televízia 04.01.2019  18,58 koncesionársky poplatok
0002/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 09.01.2018  81,49 telefónne hovory  
0001/19 37653903 Pavol Sivák - PONO PRESS 07.01.2019  60,00 ročné predplatné Podduklianske noviny 
0001/18 47232480 Rozhlas a televízia 05.01.2018  18,58 koncesionársky poplatok

ROK 2017

Číslo faktúry Ext. číslo faktúry IČO Dodávateľ Vystavená Suma Mena Popis faktúry
0001/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 02.01.2017  18,58 EUR koncesionársky poplatok
0002/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 09.01.2017  18,58 EUR koncesionársky poplatok
0003/17 2121951923 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 09.01.2017  127,00 EUR vodné,stočné,povrchová voda
0004/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  11.01.2017  81,24 EUR mobilné služby
0005/17 170100012 37653903 Pavol Sivák - PONO PRESS 11.01.2017  58,80 EUR tlač - Podduklianske noviny
0006/17 0117004557 31396674 Le Cheque Dejeuner 11.01.2017 1 072,51 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0007/17 9792124130 35763469 Slovak Telecom, a.s. 11.01.2017  76,92 EUR telefón
0008/17 0792120346 35763469 Slovak Telecom, a.s. 11.01.2017  131,45 EUR VUC net
0009/17 217010233 00602311 Asseco Solutions, a.s. 20.01.2017  964,51 EUR iSpin - služba č. 2 za rok 2017
0010/17 462070 35792281 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.  20.01.2017  23,04 EUR ťarchopis - predplatné
0011/17 7278714777 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 20.01.2017  523,00 EUR spotreba plynu
0012/17 2250052635 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  20.01.2017  137,40 EUR elektrická energia - nedoplatok
0013/17 217010640 00602311 Asseco Solutions, a.s. 20.01.2017  387,14 EUR iSpin servisné práce I. Q
0014/17 001922 36477508 SAD, a.s. Humenné 30.01.2017  94,08 EUR nájomné I. Q 2017
0015/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  02.02.2017  80,98 EUR mobilný telefón
0016/17 17600309 35730129 Verlag Dashofer 02.02.2017  190,92 EUR online knižnica - smernice pre PO
0017/17 2016 34239146  SENDYS  - Miroslav Senaj 02.02.2017  9,55 EUR preplatok plynu za rok 2016
0018/17 27300760 36785512 SOFTIP 02.02.2017  90,60 EUR podpora APV od 1.1.2017 do 31.3.2017
0019/17 0117014541 31396674 Le Cheque Dejeuner 06.02.2017 1 142,14 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0020/17 6411000171 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 06.02.2017  144,89 EUR poistné I. Q 2017
0021/17 201700030 36138517 Slovenská národná knižnica 06.02.2017  243,71 EUR VIRTUA I. Q 2017
0022/17 7223839505 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 09.02.2017  523,00 EUR spotreba plynu
0023/17 20170022 31708617 Spektrum Stropkov, s. r. o. 09.02.2017  40,01 EUR Stropkovské spektrum
0024/17 2250052635 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  09.02.2017  470,00 EUR spotreba el. energie
0025/17 4793080175 35763469 Slovak Telecom, a.s. 15.02.2017  77,88 EUR telefónne hovory
0026/17 9793076469 35763469 Slovak Telecom, a.s. 15.02.2017  131,45 EUR VÚC net
0027/17 201718 44765835 UNIVERSUM-EU, s. r. o. 15.02.2017  70,00 EUR knihy
0028/17 617003668 36743852 WEBHOUSE, s. r. o. 15.02.2017  14,28 EUR predĺženie registrácie domény
0029/17 170019 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK 27.02.2017  347,95 EUR oprava bibliobusu
0030/17 170015 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK 27.02.2017  323,98 EUR oprava bibliobusu
0031/17 1700992016 55555555 Daňový úrad  27.02.2017  298,71 EUR daň z príjmov PO
0032/17 170005 34239847 M+R Svidník 28.02.2017  92,00 EUR karta
0033/17 1751302249 42418933 Fond na podporu umenia 28.02.2017  20,00 EUR administratívny poplatok
0034/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  01.03.2017  81,04 EUR mobilné služby
0035/17 2717000873 00678856 IKAR, a.s. 01.03.2017  593,64 EUR knihy
0036/17 7268778735 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 03.03.2017  523,00 EUR spotreba plynu
0037/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 06.03.2017  18,58 EUR koncesionársky poplatok
0038/17 117025186 31396674 Le Cheque Dejeuner 07.03.2017 1 232,67 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0039/17 1751102367 42418933 Fond na podporu umenia 07.03.2017  20,00 EUR poplatok
0040/17 700225829 36631124 Slovenská pošta, a.s. 07.03.2017  45,40 EUR predplatné tlač
0041/17 2017031003 36569321 VIENALA s. r. o. 15.03.2017  24,00 EUR kniha Vasiľ Demko: Uľa
0042/17 00130519 97264440 National Pen 15.03.2017  54,99 EUR reklamné perá ,poštovné
0043/17 701225829 36631124 Slovenská pošta, a.s. 15.03.2017  243,12 EUR tlač
0044/17 4794041405 35763469 Slovak Telecom, a.s. 15.03.2017  131,45 EUR VÚC net
0045/17 2794044923 35763469 Slovak Telecom, a.s. 15.03.2017  75,43 EUR telefón
0046/17 201700147 31718841 TORNO, s.r.o. 15.03.2017  669,98 EUR oprava automobilu SK 972AJ
0047/17 717018278 36743852 WEBHOUSE, s. r. o. 15.03.2017  51,70 EUR Hosting Optimum /19.3.2017-18.3.2018/
0048/17 7100000125 31343180 DIGITAL VISIONS, spol. s r. o. 15.03.2017  26,00 EUR tlač PC Revue
0049/17 11969 36470317 ADS Vranov, s. r. o. 21.03.2017  177,60 EUR oprava bibliobusu
0050/17 319736 31693989 PO CAR s.r.o. 22.03.2017  709,81 EUR oprava osobného automobilu po škodovej udalosti
0051/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  03.04.2017  80,98 EUR mobilné telefóny
0052/17 2122185059 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 03.04.2017  141,41 EUR vodné,stočné a voda z povrchového odtoku
0053/17 2017002 44341865 Deratex, s. r. o. 03.04.2017  970,00 EUR deratizácia
0054/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 06.04.2017  18,58 EUR koncesionársky poplatok
0055/17 117037631 31396674 Le Cheque Dejeuner 06.04.2017  936,73 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0056/17 7175586043 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 06.04.2017  523,00 EUR spotreba plynu
0057/17 2017066 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján 06.04.2017  54,77 EUR činnosť technika PO za I. Q 2017 
0058/17 9795010320 35763469 Slovak Telecom, a.s. 11.04.2017  131,45 EUR VúC net
0059/17 0795014033 35763469 Slovak Telecom, a.s. 11.04.2017  77,87 EUR telefóny
0060/17 17015417 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  11.04.2017  414,10 EUR knihy
0061/17 762017 30845181 Slovenská asociácia knižníc 11.04.2017  120,00 EUR členský príspevok SAK za rok 2017
0062/17 217040193 00602311 Asseco Solutions, a.s. 18.04.2017  387,14 EUR servisné práce iSpin za II. Q 2017
0063/17 201700230 31718841 TORNO, s.r.o. 18.04.2017  175,73 EUR oprava auta SK 952AJ
0064/17 2725700120 00331023 Mesto Svidník 18.04.2017  13,27 EUR ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia
0065/17 11822 36477508 SAD, a.s. Humenné 20.04.2017  94,08 EUR nájomné II. Q 2017
0066/17 2017076 33272743 Jozef Gazdík 03.05.2017  96,00 EUR kontrola a čistenie komína
0067/17 17017130 35710691 LAMITEC, spol. s r. o. 03.05.2017  46,20 EUR kancelárske potreby
0068/17 6411000171 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 03.05.2017  144,89 EUR poistenie II. Q 2017
0069/17 27302623 36785512 SOFTIP 03.05.2017  90,60 EUR Softip II. Q 2017
0070/17 1730201629 35790253 Petit Press, a. s.  03.05.2017  50,00 EUR Prešovské noviny
0071/17 7106052880 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 04.05.2017  523,00 EUR zemný plyn
0072/17 117047382 31396674 Le Cheque Dejeuner 04.05.2017 1 117,77 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0073/17 1792017 33950342 Vítezslav FISCHER  -   ŽIVOT A ZDRAVIE 04.05.2017  74,70 EUR knihy
0074/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  09.05.2017  80,98 EUR mobilné telefóny
0075/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 09.05.2017  18,58 EUR koncesionársky poplatok
0076/17 1023705970 00331023 Mesto Svidník 09.05.2017  19,31 EUR daň z nehnuteľnosti
0077/17 3795988283 35763469 Slovak Telecom, a.s. 11.05.2017  131,45 EUR VÚC net
0078/17 5795991560 35763469 Slovak Telecom, a.s. 11.05.2017  75,61 EUR telefóny
0079/17 2250052635 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  12.05.2017  455,00 EUR elektrická energia
0080/17 322017 00178594 Spolok slovenských knihovníkov 24.05.2017  50,00 EUR členský poplatok
0081/17 6524380101 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 24.05.2017  202,35 EUR HP SK 952AJ od 8.6.2017 do 31.12.2017,HP SK 952AJ od 1.1.2018 do 8.6.2016
0082/17 2017321 36478326 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 26.05.2017  308,40 EUR viazanie kníh
0083/17 170051 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK 26.05.2017  186,00 EUR oprava bibiobusu
0084/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  31.05.2017  80,98 EUR mobilný telefón
0085/17 0617 46461558 Ján Siňár - Vyčisti to 02.06.2017  793,00 EUR čistenie,leštenie a voskovanie PVC
0086/17 1702122 36495816 PNEUPEX, spol. s r.o. 02.06.2017  595,99 EUR pneumatiky
0087/17 201700268 36138517 Slovenská národná knižnica 02.06.2017  237,21 EUR poplatok VIRTUA II. Q 2017
0088/17 3616004440 00165921 Okresný súd Prešov 06.06.2017  2,50 EUR súdny poplatok
0089/17 117057916 31396674 Le Cheque Dejeuner 06.06.2017 1 159,55 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0090/17 7185638198 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 06.06.2017  523,00 EUR spotreba plynu
0091/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 06.06.2017  18,58 EUR koncesionársky poplatok
0092/17 702225829 36631124 Slovenská pošta, a.s. 13.06.2017  6,00 EUR tlač
0093/17 6522053019 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 13.06.2017  362,74 EUR poistenie majetku
0094/17 0717 46461558 Ján Siňár - Vyčisti to 13.06.2017  547,50 EUR tepovanie, čistenie kobercov a kanc. bábytku
0095/17 5796961568 35763469 Slovak Telecom, a.s. 13.06.2017  131,45 EUR VÚC net
0096/17 2796965608 35763469 Slovak Telecom, a.s. 13.06.2017  75,78 EUR telefón
0097/17 2717002516 00678856 IKAR, a.s. 13.06.2017  602,04 EUR knihy
0098/17 703225829 36631124 Slovenská pošta, a.s. 13.06.2017  315,22 EUR tlač
0099/17 6521278080 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 13.06.2017  350,05 EUR HP bibliobus a Škoda Octavia
0100/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  30.06.2017  84,50 EUR mobilný telefón
0101/17 5190020744 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 30.06.2017  6,64 EUR úrazové poistné uchádzačov o zamestnanie
0102/17 17025469 35710691 LAMITEC, spol. s r. o. 30.06.2017  72,35 EUR fotopapier, marketingové materiály
0103/17 2017130 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján 07.07.2017  54,77 EUR činnosť technika PO za II. Q 2017
0104/17 7273849506 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 07.07.2017  523,00 EUR spotreba zemného plynu
0105/17 117069926 31396674 Le Cheque Dejeuner 07.07.2017 1 051,62 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0106/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 06.07.2017  18,58 EUR koncesionársky poplatok
0107/17 201700441 31718841 TORNO, s.r.o. 07.07.2017  215,36 EUR oprava SK 952AJ
0108/17 2122618583 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 07.07.2017  166,45 EUR vodné ,stočné a voda z povrchu
0109/17 217070129 00602311 Asseco Solutions, a.s. 07.07.2017  387,14 EUR servisné práce iSPIN za III. Q 2017
0110/17 5797944821 35763469 Slovak Telecom, a.s. 12.07.2017  131,45 EUR VÚC NET
0111/17 9797948696 35763469 Slovak Telecom, a.s. 12.07.2017  75,42 EUR telefón
0112/17 20170163 36444855 DROTÁR Autošport, s. r. o.  12.07.2017  13,20 EUR knihy
0113/17 170075 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK 19.07.2017  634,00 EUR oprava bibliobusu
0114/17 22922 36477508 SAD, a.s. Humenné 26.07.2017  94,08 EUR nájomné pozemku na parkovanie 
0115/17 17035517 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  26.07.2017  437,61 EUR knihy
0116/17 2328701296 00331023 Mesto Svidník 26.07.2017  187,00 EUR poplatok za komunálny odpad
0117/17 27304449 36785512 SOFTIP 01.08.2017  90,60 EUR podpora APV za III. Q 2017
0118/17 6411000171 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 01.08.2017  144,89 EUR poistenie majetku III. Q 2017
0119/17 1707 46238298 AUTOSERVIS MAŠA, s. r. o. 01.08.2017  160,00 EUR oprava motorového vozidla Citroen Berlingo
0120/17 17035817 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  03.08.2017  141,24 EUR knihy
0121/17 7258905914 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 03.08.2017  523,00 EUR spotreba plynu
0122/17 117081134 31396674 Le Cheque Dejeuner 04.08.2017 1 215,26 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0123/17 20175732 36750611 Marenčin PT 04.08.2017  146,26 EUR knihy
0124/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  07.08.2017  80,98 EUR mobilné služby
0125/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 07.08.2017  18,58 EUR koncesionárske poplatky
0126/17 1798929423 35763469 Slovak Telecom, a.s. 11.08.2017  131,45 EUR VÚC net
0127/17 3798933125 35763469 Slovak Telecom, a.s. 11.08.2017  74,88 EUR telefóny
0128/17 73769 36470317 ADS Vranov, s. r. o. 28.08.2017  777,00 EUR oprava bibliobusu SK 710AC
0129/17 2718000611 00678856 IKAR, a.s. 05.09.2017  782,20 EUR knihy
0130/17 2017599 36478326 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 05.09.2017  17,60 EUR pečiatka + poduška
0131/17 7185702541 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 05.09.2017  523,00 EUR spotreba zemného plynu
0132/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 06.09.2017  18,58 EUR koncesionársky poplatok
0133/17 1799920706 35763469 Slovak Telecom, a.s. 07.09.2017  75,24 EUR telefónne služby
0134/17 3799917425 35763469 Slovak Telecom, a.s. 07.09.2017  131,45 EUR VÚC net
0135/17 117091867 31396674 Le Cheque Dejeuner 07.09.2017 1 093,40 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0136/17 2017147 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján 11.09.2017  51,02 EUR kontrola hasiacich prístrojov a pož. vodovodov
0137/17 201700392 36138517 Slovenská národná knižnica 13.09.2017  219,14 EUR VIRTUA III. Q 2017 
0138/17 704225829 36631124 Slovenská pošta, a.s. 13.09.2017  277,61 EUR tlač
0139/17 170088 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK 19.09.2017  628,40 EUR oprava bibliobusu - súčiastky
0140/17 2290156718 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  19.09.2017  75,80 EUR elektrická energia 1.8.- 31.8.2017
0141/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  20.09.2017  80,98 EUR mobilný telefón
0142/17 90369656 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 28.09.2017  183,68 EUR čistenie kanalizačnej prípojky
0143/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  28.09.2017  80,98 EUR telefónne hovory
0144/17 6586898846 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 28.09.2017  255,04 EUR havarijné poistenie SK 237BB
0145/17 18714023 00151882 Centrum VTI SR 06.10.2017  12,00 EUR predplatné ITlib
0146/17 2122945043 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 06.10.2017  158,03 EUR vodné ,stočné a voda z povrchu
0147/17 7135793597 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 06.10.2017  523,00 EUR spotreba plynu
0148/17 2017200 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján 06.10.2017  54,77 EUR činnosť technika PO za III. Q 2017
0149/17 11710283 31396674 Le Cheque Dejeuner 06.10.2017 1 183,92 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0150/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 06.10.2017  18,58 EUR koncesionársky poplatok
0151/17 2718001414 00678856 IKAR, a.s. 11.10.2017  854,03 EUR knihy FPU
0152/17 217100193 00602311 Asseco Solutions, a.s. 11.10.2017  387,14 EUR servisné práce iSPIN na IV. Q 2017
0153/17 3100958671 35763469 Slovak Telecom, a.s. 11.10.2017  75,67 EUR telefónne hovory
0154/17 9100954882 35763469 Slovak Telecom, a.s. 11.10.2017  131,45 EUR VÚC net
0155/17 2290156718 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  20.10.2017  94,07 EUR elektrická energia
0156/17 20176034 36750611 Marenčin PT 20.10.2017  96,95 EUR knih FPU
0157/17 33722 36477508 SAD, a.s. Humenné 20.10.2017  94,08 EUR nájomné na IV. Q 2017
0158/17 17051117 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  20.10.2017  794,91 EUR knihy FPU
0159/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  27.10.2017  81,86 EUR telefónne hovory
0160/17 27306266 36785512 SOFTIP 27.10.2017  90,60 EUR podpora APV III. Q
0161/17 10170159 43379991 Ing. Ivan Lazík 02.11.2017  928,36 EUR knihy FPU
0162/17 117112868 31396674 Le Cheque Dejeuner 02.11.2017 1 009,84 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0163/17 6411000171 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 06.11.2017  144,89 EUR poistenie majetku IV. Q 2017
0164/17 7155846499 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 06.11.2017  523,00 EUR zemný plyn
0165/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 06.11.2017  18,58 EUR koncesionársky poplatok
0166/17 5190030706 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 07.11.2017  6,64 EUR úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
0167/17 2718001951 00678856 IKAR, a.s. 10.11.2017  717,88 EUR knihy FPU
0168/17 1102814973 35763469 Slovak Telecom, a.s. 15.11.2017  131,45 EUR VÚC net
0169/17 0102818602 35763469 Slovak Telecom, a.s. 15.11.2017  76,56 EUR telefónne hovory
0170/17 17056617 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  15.11.2017  316,00 EUR knihy - spoluúčasť
0171/17 17056717 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  15.11.2017  329,53 EUR knihy FPU
0172/17 2017191 33272743 Jozef Gazdík 15.11.2017  96,00 EUR kontrola a čistenia komína
0173/17 2290156718 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  21.11.2017  134,65 EUR elektrická energia
0174/17 170046 34239847 M+R Svidník 23.11.2017 174.2 EUR monitor
0175/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  30.11.2017  80,98 EUR telefónne hovory
0176/17 201700844 36138517 Slovenská národná knižnica 30.11.2017  219,88 EUR poplatok za VIRTUA IV. štvrťrok 2017
0177/17 705225829 36631124 Slovenská pošta, a.s. 30.11.2017  19,96 EUR predplatné časopisov na rok 2018
0178/17 201805487 35790253 Petit Press, a. s.  30.11.2017  288,00 EUR Prešovské noviny a Prešovský korzár predplatné 2018
0179/17 2017871 36478326 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 30.11.2017  12,00 EUR tlačivá
0180/17 706225829 36631124 Slovenská pošta, a.s. 06.12.2017  337,14 EUR predplatné časopisov na rok 2018
0181/17 7214097750 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 06.12.2017  523,00 EUR zemný plyn
0182/17 2017249 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján 06.12.2017  54,77 EUR činnosť technika PO za IV. Q 2017
0183/17 1851201816 42418933 Fond na podporu umenia 06.12.2017  20,00 EUR administratívny poplatok
0184/17 10170188 43379991 Ing. Ivan Lazík 06.12.2017  691,61 EUR knihy VÚC
0185/17 117124989 31396674 Le Cheque Dejeuner 06.12.2017  891,46 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0186/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 06.12.2017  18,58 EUR koncesionársky poplatok
0187/17 2718002995 00678856 IKAR, a.s. 12.12.2017  533,68 EUR knihy VÚC
0188/17 2718002999 00678856 IKAR, a.s. 12.12.2017  576,77 EUR knihy VÚC
0189/17 2017370 34237399 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 12.12.2017  53,40 EUR oprava svetiel knižnice
0190/17 7104706454 35763469 Slovak Telecom, a.s. 12.12.2017  75,43 EUR telefónne hovory
0191/17 0104702819 35763469 Slovak Telecom, a.s. 12.12.2017  131,45 EUR VÚC net
0192/17 6522053019 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 15.12.2017  362,74 EUR poistenie majetku od 29.12.2017 do 31.12.2017,poistenie majetku od 1.1.2018 do 29.6.2018
0193/17 6521278080 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 15.12.2017  371,80 EUR zákonné poistenie od 1.1.2018 do 30.6.2018 Bibiliobus a Škoda Octavia
0194/17 170648/17 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  18.12.2017  230,00 EUR knihy ,knihy
0195/17 17064917 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  18.12.2017  200,00 EUR knihy DAR
0196/17 17065017 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  18.12.2017  179,00 EUR knihy VÚC
0197/17 20170047 40806677 JURAJ KLIM - J.K.D.mont 20.12.2017  24,00 EUR látka vertikálnej žalúzie
0198/17 2290156718 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  20.12.2017  156,31 EUR elektrická energia
0199/17 32 35245522 Ján Ilčisko 22.12.2017 43 530,24 EUR oprava rozvodov teplej vody, omietok a maľba
0200/17 10749541 00653501 UNIQA poisťovňa, a.s. 22.12.2017  118,08 EUR povinné zmluvné poistenie SK 952 AJ 
0201/17 17052351 35710691 LAMITEC, spol. s r. o. 22.12.2017  195,19 EUR kancelársky materiál
0202/17 2017160 41995198 Ján Habiňák 22.12.2017  168,00 EUR servisné prehliadky kotlov
0203/17 117133072 31396674 Le Cheque Dejeuner 28.12.2017 1 163,04 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0204/17 2172221908 31338551 KONICA MINOLTA Slovakia 28.12.2017 1 547,27 EUR kopirka + inštalácia
0205/17 170041 50463349 MZ - DIELY, s.r.o. 28.12.2017  574,00 EUR súčiastky na bibliobus

ROK 2016

E.Č. IČO Názov firmy V.S. Dátum  Suma Popis faktúry
0001/16 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 5190018430 04.01.2016  6,64 € úrazové poistenie 
0002/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 05.01.2016  18,59 € koncesionársky poplatok
0003/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0115138350 12.01.2016  954,14 € jedálne kupóny
0004/16 00602311 Asseco Solutions, a.s. 216010160 12.01.2016  964,51 € RAP za rok 2016
0005/16 37653903 Pavol Sivák - PONO PRESS 160100014 12.01.2016  61,20 € predplatné týždenníka
0006/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 7780966405 12.01.2016  81,50 € telekomunikačné služby
0007/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 4780963652 12.01.2016  131,45 € VÚC NET
0008/16 35710691 LAMITEC, spol. s r. o. 16000617 15.01.2016  178,80 € etikety,
0009/16 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 6411000171 21.01.2016  144,89 € poistné
0010/16 36743852 WEBHOUSE, s. r. o. 616003212 21.01.2016  14,75 € registrácie domény
0011/16 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  2250052635 21.01.2016  97,26 € dodávka 
0012/16 00602311 Asseco Solutions, a.s. 216010514 21.01.2016  387,14 € servisné práce 
0013/16 44765835 UNIVERSUM-EU, s. r. o. 201604 21.01.2016  84,01 € knihy
0014/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7155351949 21.01.2016  529,00 € plyn
0015/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7427220287 21.01.2016  814,04 € plyn - finančné vyúčtovanie
0016/16 36477508 SAD, a.s. Humenné 001522 29.01.2016  94,08 € nájom
0017/16 35697270 Orange Slovensko, a.s.  0032854002 29.01.2016  80,95 € mobilné služby
0018/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 02.02.2016  18,59 € koncesionársky poplatok
0019/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0116014452 04.02.2016 1 065,54 € jedálne kupóny

služby

doručenie
0020/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7298410354 04.02.2016  529,00 € plyn
0021/16 40805468 Róbert Hriž - ECOLIVE 16015 12.02.2016  28,80 € kompatibilný toner Q2612XL
0022/16 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  2250052635 12.02.2016  439,00 € elektrina - dodávka a distribúcia
0023/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 7781881486 12.02.2016  82,37 € telekomunikačné služby
0024/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 5781878714 12.02.2016  131,45 € VÚC NET
0025/16 36138517 Slovenská národná knižnica 201600043 12.02.2016  235,22 € poplatok softvér VIRTUA
0026/16 00678856 IKAR, a.s. 2716000564 12.02.2016  620,60 € knihy
0027/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 05.01.2016  18,59 € koncesionársky poplatok
0028/16 36785512 SOFTIP 26300794 12.02.2016  87,00 € podpora APV 
0029/16 35710691 LAMITEC, spol. s r. o. 16005606 23.02.2016  13,32 € Laminovacie fólie 
0030/16 36818801 Post Scriptum, s. r. o. 201610 25.02.2016  24,00 € Knihy
0031/16 44550111 Nadežda Skasková 16002 25.02.2016  840,00 € oprava strechy  
0032/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7298447974 03.03.2016  529,00 € plyn
0033/16 47361816 Ing. Branislav Duleba - Bezpečnostnotechnické služby 2016027 03.03.2016  20,00 € zdravotná služba
0034/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0116025527 03.03.2016 1 039,33 € jedálne kupóny
0035/16 35697270 Orange Slovensko, a.s.  0032854002 08.03.2016  115,08 € mobilné služby
0036/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 9782800842 11.03.2016  131,45 € telekomunikačné služby
0037/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 0782803934 11.03.2016  82,86 € telekomunikačné služby
0038/16 36631124 Slovenská pošta, a.s. 600225829 11.03.2016  59,14 € predplatné časopisov
0039/16 45882614 MERIDIANO - press, s. r. o. 2016023 11.03.2016  36,04 € knihy
0040/16 55555555 Daňový úrad  1700992015 11.03.2016  272,42 € daň z prenájmu
0041/16 36743852 WEBHOUSE, s. r. o. 716017575 11.03.2016  51,70 € Hosting OPTIMUM 
0042/16 31343180 DIGITAL VISIONS, spol. s r. o. 6100000059 15.03.2016  26,00 € PC revue
0043/16 47361816 Ing. Branislav Duleba - Bezpečnostnotechnické služby 2016075 21.03.2016  20,00 € zdravotná služba 
0044/16 43379991 Ing. Ivan Lazík 10160046 24.03.2016  431,11 € knihy
0045/16 17311462 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. 20161068 24.03.2016  265,49 € knihy
0046/16 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  16018816 24.03.2016  351,18 € knihy
0047/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 04.04.2016  18,58 € koncesionársky poplatok
0048/16 00331023 Mesto Svidník 2724600111 05.04.2016  13,27 € ročný poplatok 
0049/16 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2121003623 05.04.2016  207,41 € vodné
0050/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7223619853 05.04.2016  529,00 € plyn
0051/16 46461558 Ján Siňár - Vyčisti to 0316 05.04.2016  543,00 € šampónovanie
0052/16 30845181 Slovenská asociácia knižníc 632016 05.04.2016  80,00 € úhrada
0053/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0116037097 06.04.2016 1 039,33 € jedálne kupóny
0054/16 35697270 Orange Slovensko, a.s.  0032854002 06.04.2016  80,89 € mobilné služby
0055/16 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján 2016075 06.04.2016  54,77 €   technika PO 
0056/16 42418933 Fond na podporu umenia 1661303026 11.04.2016  20,00 € administratívny poplatok
0057/16 42418933 Fond na podporu umenia 1661103228 11.04.2016  20,00 € administratívny poplatok
0058/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 7783737105 15.04.2016  81,37 € telekomunikačné poplatky
0059/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 9783734450 15.04.2016  131,45 € VÚC NET
0060/16 00602311 Asseco Solutions, a.s. 216040168 15.04.2016  387,14 € servisné práce 
0061/16 36477508 SAD, a.s. Humenné 012222 21.04.2016  94,08 € nájom časti 
0062/16 00178594 Spolok slovenských knihovníkov 322016 21.04.2016  50,00 €  
0063/16 34237399 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 2016136 26.04.2016  16,60 € oprava 
0064/16 44652356 VTZ - DC, s. r. o. 2016011 26.04.2016  955,50 €    
0065/16 43379991 Ing. Ivan Lazík 10160062 26.04.2016  554,00 € knihy
0066/16 00678856 IKAR, a.s. 2716001969 26.04.2016  870,87 € knihy
0067/16 33950342 Vítezslav FISCHER  -   ŽIVOT A ZDRAVIE 1722016 29.04.2016  44,10 € knihy
0068/16 36785512 SOFTIP 26302694 29.04.2016  87,00 € podpora APV 
0069/16 35697270 Orange Slovensko, a.s.  0032854002 02.05.2016  81,61 € mobilné služby
0070/16 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 5190027658 02.05.2016  26,56 € úrazové poistenie formou dobrovoľníckej služby
0071/16 00331023 Mesto Svidník 1023605892 04.05.2016  19,31 € daň 
0072/16 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 90316612 04.05.2016  185,95 € čistenie kanalizačnej prípojky
0073/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0116048572 04.05.2016 1 111,42 € jedálne kupóny

služby

doručenie
0074/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7165324970 04.05.2016  529,00 € plyn
0075/16 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 6411000171 04.05.2016  144,89 € poistné
0076/16 40805468 Róbert Hriž - ECOLIVE 16039 06.05.2016  59,88 € toner pre HP 350 bk
0077/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 02.05.2016  18,58 € koncesionársky poplatok
0078/16 33272743 Jozef Gazdík 2016080 06.05.2016  96,00 € kontrola 
0079/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 5784662738 12.05.2016  82,01 € telekomunikačné služby
0080/16 35710691 LAMITEC, spol. s r. o. 16017497 12.05.2016  30,00 € fotopapier
0081/16 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  2250052635 12.05.2016  439,00 € elektrina - dodávka a distribúcia
0082/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 4784659845 12.05.2016  131,45 € VÚC NET
0083/16 47361816 Ing. Branislav Duleba - Bezpečnostnotechnické služby 2016081 12.05.2016  20,00 € zdravotná služba
0084/16 34237399 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 2016155 17.05.2016  221,63 € odstránenie zistených závad
0085/16 44341865 Deratex, s. r. o. 2016003 17.05.2016  970,00 € jarná deratizácia a dezinsekcia
0086/16 17054346 Libri, s. r. o. 35130469 17.05.2016  241,30 € knihy
0087/16 36750611 Marenčin PT 20165461 20.05.2016  183,57 € knihy
0088/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 02.06.2016  18,58 € koncesionársky poplatok
0089/16 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 6524380101 02.06.2016  202,35 € havarijné poistenie
0090/16 36138517 Slovenská národná knižnica 201600205 02.06.2016  223,41 € softvér VIRTUA
0091/16 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK 160052 02.06.2016  549,18 € autosúčiastky do bibliobusu
0092/16 35697270 Orange Slovensko, a.s.  0032854002 02.06.2016  81,45 € mobilné služby
0093/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0116060007 03.06.2016 1 239,21 € jedálne kupóny
0094/16 47343079 HADES CASSOVIA, s. r. o. 052016 08.06.2016 ######### oprava strechy
0095/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 7785582877 10.06.2016  131,45 € VÚC NET
0096/16 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 6522053019 10.06.2016  362,74 € poistenie 
0097/16 36631124 Slovenská pošta, a.s. 601225829 10.06.2016  77,86 € predplatné časopisov
0098/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 3785586468 10.06.2016  82,27 € telekomunikačné služby
0099/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7278550194 10.06.2016  529,00 € plyn
0100/16 44923589 Tomáš Lipnický TOMI 160024 20.06.2016  700,00 € výroba záhradného nábytku
0101/16 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 6521278080 29.06.2016  343,77 € poistné
0102/16 00678856 IKAR, a.s. 2716003245 29.06.2016  869,96 € knihy
0103/16 35697270 Orange Slovensko, a.s.  0032854002 29.06.2016  82,03 € mobilné služby
0104/16 36470317 ADS Vranov, s. r. o. 56569 01.07.2016  333,00 € oprava vozidla SK 710 AC
0105/16 00331023 Mesto Svidník 2321600747 01.07.2016  187,00 € vývoz
0106/16 40805468 Róbert Hriž - ECOLIVE 16061 01.07.2016  28,80 € toner pre Q2612 XL
0107/16 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján 2016143 04.07.2016  54,77 € činnosť technika
0108/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 04.07.2016  18,58 € koncesionársky poplatok
0109/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0116071143 07.07.2016 1 058,99 € jedálne kupóny
0110/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 6786520808 08.07.2016  80,05 € telekomunikačné služby
0111/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 2786517169 08.07.2016  131,45 € VÚC NET
0112/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7185371017 13.07.2016  529,00 € plyn
0113/16 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2121323651 13.07.2016  159,52 € vodné

stočné

voda z povrchu
0114/16 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  16040616 21.07.2016  504,85 € knihy
0115/16 36477508 SAD, a.s. Humenné 22822 21.07.2016  94,08 € nájom 
0116/16 00602311 Asseco Solutions, a.s. 216070237 21.07.2016  387,14 € servisné práce
0117/16 36785512 SOFTIP 26304604 29.07.2016  87,00 € podpora APV 
0118/16 43379991 Ing. Ivan Lazík 10160130 29.07.2016  842,94 € knihy
0119/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 02.08.2016  18,58 € koncesionársky poplatok
0120/16 35697270 Orange Slovensko, a.s.  0032854002 02.08.2016  80,11 € mobilné služby
0121/16 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 6411000171 02.08.2016  144,89 € poistné
0122/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7223708270 02.08.2016  529,00 € plyn
0123/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0116083316 05.08.2016 1 170,40 € jedálne kupóny
0124/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 7787448359 22.08.2016  80,75 € telekomunikačné služby
0125/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 3787444766 22.08.2016  131,45 € VÚC NET
0126/16 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  2250052635 22.08.2016  439,00 € elektrina 
0127/16 47361816 Ing. Branislav Duleba - Bezpečnostnotechnické služby 201687 23.08.2016  60,00 € zdravotná služba
0128/16 36750611 Marenčin PT 20165776 23.08.2016  133,74 € knihy
0129/16 46385517 EvitaStore 201600086 23.08.2016  87,01 € knihy
0130/16 35697270 Orange Slovensko, a.s.  0032854002 31.08.2016  80,33 € mobilné služby
0131/16 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján 2016164 31.08.2016  64,30 € kontrola 
0132/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 02.09.2016  18,58 € koncesionársky poplatok
0133/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7213752709 08.09.2016  529,00 € plyn
0134/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 0788373956 08.09.2016  131,45 € VÚC NET
0135/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0116093347 08.09.2016 1 022,95 € jedálne kupóny
0136/16 36631124 Slovenská pošta, a.s. 602225829 14.09.2016  59,60 € časopisy
0137/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 8788377150 14.09.2016  75,26 € telekomunikačné služby
0138/16 36138517 Slovenská národná knižnica 201600373 30.09.2016  227,34 € softvér VIRTUA
0139/16 00678856 IKAR, a.s. 2716004594 30.09.2016 1 085,98 € knihy GRANT
0140/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 03.10.2016  18,58 € koncesionársky poplatok
0141/16 35697270 Orange Slovensko, a.s.  0032854002 03.10.2016  82,63 € mobilné služby
0142/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0116105193 06.10.2016 1 072,10 € jedálne kupóny
0143/16 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 6586898846 06.10.2016  233,98 € havarijné poistenie
0144/16 47361816 Ing. Branislav Duleba - Bezpečnostnotechnické služby 2016159 06.10.2016  60,00 € pracovná zdravotná 
0145/16 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján 2016212 06.10.2016  54,77 € činnosť technika PO za III. Q 2016
0146/16 00151882 Centrum VTI SR 17714025 06.10.2016  12,00 € predplatné za časopis ITlib
0147/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7165434054 06.10.2016  529,00 € plyn
0148/16 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2121638426 06.10.2016  133,02 € vodné

stočné

voda z povrchu
0149/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 2789307486 12.10.2016  131,45 € VUC net
0150/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 9789311004 12.10.2016  74,68 € telefón
0151/16 36750611 Marenčin PT 20165927 12.10.2016  55,86 € knihy GRANT
0152/16 00602311 Asseco Solutions, a.s. 216100194 21.10.2016  387,14 € servisné práce 
0153/16 36477508 SAD, a.s. Humenné 033422 21.10.2016  94,08 € nájomné IV. Q 2016
0154/16 00678856 IKAR, a.s. 2716005239 21.10.2016  858,81 € knihy GRANT
0155/16 17311462 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. 20164638 21.10.2016  167,64 € knihy GRANT
0156/16 36470317 ADS Vranov, s. r. o. 088769 26.10.2016  355,20 € oprava bibliobusu SK710AC
0157/16 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  16056016 26.10.2016  352,05 € knihy GRANT
0158/16 36785512 SOFTIP 26306470 02.11.2016  87,00 € podpora APV
0159/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 02.11.2016  18,58 € koncesionársky poplatok
0160/16 24141828 Internet-Handel, s. r. o. 327341658 04.11.2016  17,96 € kniha
0161/16 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 6411000171 04.11.2016  144,89 € poistné IV. Q
0162/16 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 90337640 04.11.2016  187,38 € čistenie kanalizačnej prípojky
0163/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7115597313 04.11.2016  529,00 € spotreba plynu
0164/16 33272743 Jozef Gazdík 2016182 04.11.2016  96,00 € kontrola a čistenie komínov
0165/16 35697270 Orange Slovensko, a.s.  0032854002 04.11.2016  82,06 € mobilné služby
0166/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0116119177 07.11.2016  983,62 € jedálne kupóny

služby

poštovné
0167/16 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  2250052635 10.11.2016  439,00 € elektrická energia
0168/16 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK 160115 10.11.2016  446,16 € súčiastky na bibliobus
0169/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 9790240951 10.11.2016  131,45 € VUC net
0170/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 0790244743 10.11.2016  77,11 € telefónne hovory
0171/16 36138517 Slovenská národná knižnica 201600804 30.11.2016  236,61 € softvér Virtua
0172/16 35697270 Orange Slovensko, a.s.  0032854002 30.11.2016  81,34 € mobil
0173/16 43379991 Ing. Ivan Lazík 10160218 01.12.2016  633,86 € knihy GRANT
0174/16 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján 2016271 02.12.2016  54,77 € činnosť technika PO za IV. Q 2016
0175/16 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  16067916 02.12.2016  400,00 € knihy GRANT - spoluúčasť
0176/16 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  16068016 02.12.2016  351,20 € knihy GRANT
0177/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 02.12.2016  18,58 € koncesionársky poplatok
0178/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0116130104 06.12.2016 1 023,77 € jedálne kupóny

služby

poštovné
0179/16 34237399 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 2016359 06.12.2016  9,30 € oprava osvetlenia knižnice
0180/16 36470317 ADS Vranov, s. r. o. 97969 06.12.2016  44,40 € oprava bibliobusu
0181/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7213818056 06.12.2016  529,00 € spotreba plynu
0182/16 36631124 Slovenská pošta, a.s. 607225829 09.12.2016  351,73 € tlač
0183/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 8791181546 09.12.2016  75,50 € telefón
0184/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 2791178579 09.12.2016  131,45 € VUC net
0185/16 36495794 DECEMBER s.r.o. 2016011 09.12.2016  200,00 € knihy DAR
0186/16 35790253 Petit Press, a. s.  201707372 09.12.2016  270,00 € Tlač 
0187/16 00678856 IKAR, a.s. 2716006842 12.12.2016  829,80 € knihy GRANT
0188/16 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  16072416 13.12.2016  214,59 € knihy GRANT
0189/16 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  16072316 12.12.2016  138,92 € knihy 
0190/16 35710691 LAMITEC, spol. s r. o. 16048389 13.12.2016  51,88 € laminovacie fólie
0191/16 35710691 LAMITEC, spol. s r. o. 16049758 28.12.2016  101,38 € vizitkový papier
0192/16 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 6522053019 28.12.2016  362,74 € poistenie 
0193/16 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 6521278080 28.12.2016  350,05 € poistenie
0194/16 00653501 UNIQA poisťovňa, a.s. 9256020636 28.12.2016  115,80 € zákonné poistenie