Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Kategória:

ROK 2018

Č.f. IČO Dodávateľ Vystavená Suma Popis faktúry
0013/18 35697270 Orange Slovensko, a.s.  29.01.2018  82,99 mobilné telefóny
0012/18 36477508 SAD, a.s. Humenné 29.01.2018  95,30 nájomné pozemku 
0010/18 00602311 Asseco Solutions, a.s. 22.01.2018  387,14 iSPIN servisné práce I. Q 2018
0009/18 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 22.01.2018  729,16 nedoplatok zemný plyn
0011/18 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 22.01.2018  583,00 zemný plyn január 2018
0008/18 36743852 WEBHOUSE, s. r. o. 18.01.2018  14,28 predĺženie registrácie domény
0007/18 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  18.01.2018  184,09 elektrická energia
0006/18 35697270 Orange Slovensko, a.s.  15.01.2018  80,98 telefónne hovory - mobil
0005/18 00602311 Asseco Solutions, a.s. 12.01.2018  964,51 SPIN - RAP rok 2018
0004/18 37653903 Pavol Sivák - PONO PRESS 12.01.2018  58,80 ročné predplatné
0003/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 09.01.2018  131,45 VÚC net
0002/18 35763469 Slovak Telecom, a.s. 09.01.2018  81,49 telefónne hovory
0001/18 47232480 Rozhlas a televízia 05.01.2018  18,58 koncesionársky poplatok

 

ROK 2017

Číslo faktúry Ext. číslo faktúry IČO Dodávateľ Vystavená Suma Mena Popis faktúry
0001/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 02.01.2017  18,58 EUR koncesionársky poplatok
0002/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 09.01.2017  18,58 EUR koncesionársky poplatok
0003/17 2121951923 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 09.01.2017  127,00 EUR vodné,stočné,povrchová voda
0004/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  11.01.2017  81,24 EUR mobilné služby
0005/17 170100012 37653903 Pavol Sivák - PONO PRESS 11.01.2017  58,80 EUR tlač - Podduklianske noviny
0006/17 0117004557 31396674 Le Cheque Dejeuner 11.01.2017 1 072,51 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0007/17 9792124130 35763469 Slovak Telecom, a.s. 11.01.2017  76,92 EUR telefón
0008/17 0792120346 35763469 Slovak Telecom, a.s. 11.01.2017  131,45 EUR VUC net
0009/17 217010233 00602311 Asseco Solutions, a.s. 20.01.2017  964,51 EUR iSpin - služba č. 2 za rok 2017
0010/17 462070 35792281 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.  20.01.2017  23,04 EUR ťarchopis - predplatné
0011/17 7278714777 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 20.01.2017  523,00 EUR spotreba plynu
0012/17 2250052635 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  20.01.2017  137,40 EUR elektrická energia - nedoplatok
0013/17 217010640 00602311 Asseco Solutions, a.s. 20.01.2017  387,14 EUR iSpin servisné práce I. Q
0014/17 001922 36477508 SAD, a.s. Humenné 30.01.2017  94,08 EUR nájomné I. Q 2017
0015/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  02.02.2017  80,98 EUR mobilný telefón
0016/17 17600309 35730129 Verlag Dashofer 02.02.2017  190,92 EUR online knižnica - smernice pre PO
0017/17 2016 34239146  SENDYS  - Miroslav Senaj 02.02.2017  9,55 EUR preplatok plynu za rok 2016
0018/17 27300760 36785512 SOFTIP 02.02.2017  90,60 EUR podpora APV od 1.1.2017 do 31.3.2017
0019/17 0117014541 31396674 Le Cheque Dejeuner 06.02.2017 1 142,14 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0020/17 6411000171 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 06.02.2017  144,89 EUR poistné I. Q 2017
0021/17 201700030 36138517 Slovenská národná knižnica 06.02.2017  243,71 EUR VIRTUA I. Q 2017
0022/17 7223839505 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 09.02.2017  523,00 EUR spotreba plynu
0023/17 20170022 31708617 Spektrum Stropkov, s. r. o. 09.02.2017  40,01 EUR Stropkovské spektrum
0024/17 2250052635 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  09.02.2017  470,00 EUR spotreba el. energie
0025/17 4793080175 35763469 Slovak Telecom, a.s. 15.02.2017  77,88 EUR telefónne hovory
0026/17 9793076469 35763469 Slovak Telecom, a.s. 15.02.2017  131,45 EUR VÚC net
0027/17 201718 44765835 UNIVERSUM-EU, s. r. o. 15.02.2017  70,00 EUR knihy
0028/17 617003668 36743852 WEBHOUSE, s. r. o. 15.02.2017  14,28 EUR predĺženie registrácie domény
0029/17 170019 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK 27.02.2017  347,95 EUR oprava bibliobusu
0030/17 170015 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK 27.02.2017  323,98 EUR oprava bibliobusu
0031/17 1700992016 55555555 Daňový úrad  27.02.2017  298,71 EUR daň z príjmov PO
0032/17 170005 34239847 M+R Svidník 28.02.2017  92,00 EUR karta
0033/17 1751302249 42418933 Fond na podporu umenia 28.02.2017  20,00 EUR administratívny poplatok
0034/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  01.03.2017  81,04 EUR mobilné služby
0035/17 2717000873 00678856 IKAR, a.s. 01.03.2017  593,64 EUR knihy
0036/17 7268778735 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 03.03.2017  523,00 EUR spotreba plynu
0037/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 06.03.2017  18,58 EUR koncesionársky poplatok
0038/17 117025186 31396674 Le Cheque Dejeuner 07.03.2017 1 232,67 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0039/17 1751102367 42418933 Fond na podporu umenia 07.03.2017  20,00 EUR poplatok
0040/17 700225829 36631124 Slovenská pošta, a.s. 07.03.2017  45,40 EUR predplatné tlač
0041/17 2017031003 36569321 VIENALA s. r. o. 15.03.2017  24,00 EUR kniha Vasiľ Demko: Uľa
0042/17 00130519 97264440 National Pen 15.03.2017  54,99 EUR reklamné perá ,poštovné
0043/17 701225829 36631124 Slovenská pošta, a.s. 15.03.2017  243,12 EUR tlač
0044/17 4794041405 35763469 Slovak Telecom, a.s. 15.03.2017  131,45 EUR VÚC net
0045/17 2794044923 35763469 Slovak Telecom, a.s. 15.03.2017  75,43 EUR telefón
0046/17 201700147 31718841 TORNO, s.r.o. 15.03.2017  669,98 EUR oprava automobilu SK 972AJ
0047/17 717018278 36743852 WEBHOUSE, s. r. o. 15.03.2017  51,70 EUR Hosting Optimum /19.3.2017-18.3.2018/
0048/17 7100000125 31343180 DIGITAL VISIONS, spol. s r. o. 15.03.2017  26,00 EUR tlač PC Revue
0049/17 11969 36470317 ADS Vranov, s. r. o. 21.03.2017  177,60 EUR oprava bibliobusu
0050/17 319736 31693989 PO CAR s.r.o. 22.03.2017  709,81 EUR oprava osobného automobilu po škodovej udalosti
0051/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  03.04.2017  80,98 EUR mobilné telefóny
0052/17 2122185059 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 03.04.2017  141,41 EUR vodné,stočné a voda z povrchového odtoku
0053/17 2017002 44341865 Deratex, s. r. o. 03.04.2017  970,00 EUR deratizácia
0054/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 06.04.2017  18,58 EUR koncesionársky poplatok
0055/17 117037631 31396674 Le Cheque Dejeuner 06.04.2017  936,73 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0056/17 7175586043 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 06.04.2017  523,00 EUR spotreba plynu
0057/17 2017066 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján 06.04.2017  54,77 EUR činnosť technika PO za I. Q 2017 
0058/17 9795010320 35763469 Slovak Telecom, a.s. 11.04.2017  131,45 EUR VúC net
0059/17 0795014033 35763469 Slovak Telecom, a.s. 11.04.2017  77,87 EUR telefóny
0060/17 17015417 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  11.04.2017  414,10 EUR knihy
0061/17 762017 30845181 Slovenská asociácia knižníc 11.04.2017  120,00 EUR členský príspevok SAK za rok 2017
0062/17 217040193 00602311 Asseco Solutions, a.s. 18.04.2017  387,14 EUR servisné práce iSpin za II. Q 2017
0063/17 201700230 31718841 TORNO, s.r.o. 18.04.2017  175,73 EUR oprava auta SK 952AJ
0064/17 2725700120 00331023 Mesto Svidník 18.04.2017  13,27 EUR ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia
0065/17 11822 36477508 SAD, a.s. Humenné 20.04.2017  94,08 EUR nájomné II. Q 2017
0066/17 2017076 33272743 Jozef Gazdík 03.05.2017  96,00 EUR kontrola a čistenie komína
0067/17 17017130 35710691 LAMITEC, spol. s r. o. 03.05.2017  46,20 EUR kancelárske potreby
0068/17 6411000171 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 03.05.2017  144,89 EUR poistenie II. Q 2017
0069/17 27302623 36785512 SOFTIP 03.05.2017  90,60 EUR Softip II. Q 2017
0070/17 1730201629 35790253 Petit Press, a. s.  03.05.2017  50,00 EUR Prešovské noviny
0071/17 7106052880 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 04.05.2017  523,00 EUR zemný plyn
0072/17 117047382 31396674 Le Cheque Dejeuner 04.05.2017 1 117,77 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0073/17 1792017 33950342 Vítezslav FISCHER  -   ŽIVOT A ZDRAVIE 04.05.2017  74,70 EUR knihy
0074/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  09.05.2017  80,98 EUR mobilné telefóny
0075/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 09.05.2017  18,58 EUR koncesionársky poplatok
0076/17 1023705970 00331023 Mesto Svidník 09.05.2017  19,31 EUR daň z nehnuteľnosti
0077/17 3795988283 35763469 Slovak Telecom, a.s. 11.05.2017  131,45 EUR VÚC net
0078/17 5795991560 35763469 Slovak Telecom, a.s. 11.05.2017  75,61 EUR telefóny
0079/17 2250052635 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  12.05.2017  455,00 EUR elektrická energia
0080/17 322017 00178594 Spolok slovenských knihovníkov 24.05.2017  50,00 EUR členský poplatok
0081/17 6524380101 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 24.05.2017  202,35 EUR HP SK 952AJ od 8.6.2017 do 31.12.2017,HP SK 952AJ od 1.1.2018 do 8.6.2016
0082/17 2017321 36478326 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 26.05.2017  308,40 EUR viazanie kníh
0083/17 170051 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK 26.05.2017  186,00 EUR oprava bibiobusu
0084/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  31.05.2017  80,98 EUR mobilný telefón
0085/17 0617 46461558 Ján Siňár - Vyčisti to 02.06.2017  793,00 EUR čistenie,leštenie a voskovanie PVC
0086/17 1702122 36495816 PNEUPEX, spol. s r.o. 02.06.2017  595,99 EUR pneumatiky
0087/17 201700268 36138517 Slovenská národná knižnica 02.06.2017  237,21 EUR poplatok VIRTUA II. Q 2017
0088/17 3616004440 00165921 Okresný súd Prešov 06.06.2017  2,50 EUR súdny poplatok
0089/17 117057916 31396674 Le Cheque Dejeuner 06.06.2017 1 159,55 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0090/17 7185638198 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 06.06.2017  523,00 EUR spotreba plynu
0091/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 06.06.2017  18,58 EUR koncesionársky poplatok
0092/17 702225829 36631124 Slovenská pošta, a.s. 13.06.2017  6,00 EUR tlač
0093/17 6522053019 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 13.06.2017  362,74 EUR poistenie majetku
0094/17 0717 46461558 Ján Siňár - Vyčisti to 13.06.2017  547,50 EUR tepovanie, čistenie kobercov a kanc. bábytku
0095/17 5796961568 35763469 Slovak Telecom, a.s. 13.06.2017  131,45 EUR VÚC net
0096/17 2796965608 35763469 Slovak Telecom, a.s. 13.06.2017  75,78 EUR telefón
0097/17 2717002516 00678856 IKAR, a.s. 13.06.2017  602,04 EUR knihy
0098/17 703225829 36631124 Slovenská pošta, a.s. 13.06.2017  315,22 EUR tlač
0099/17 6521278080 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 13.06.2017  350,05 EUR HP bibliobus a Škoda Octavia
0100/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  30.06.2017  84,50 EUR mobilný telefón
0101/17 5190020744 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 30.06.2017  6,64 EUR úrazové poistné uchádzačov o zamestnanie
0102/17 17025469 35710691 LAMITEC, spol. s r. o. 30.06.2017  72,35 EUR fotopapier, marketingové materiály
0103/17 2017130 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján 07.07.2017  54,77 EUR činnosť technika PO za II. Q 2017
0104/17 7273849506 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 07.07.2017  523,00 EUR spotreba zemného plynu
0105/17 117069926 31396674 Le Cheque Dejeuner 07.07.2017 1 051,62 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0106/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 06.07.2017  18,58 EUR koncesionársky poplatok
0107/17 201700441 31718841 TORNO, s.r.o. 07.07.2017  215,36 EUR oprava SK 952AJ
0108/17 2122618583 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 07.07.2017  166,45 EUR vodné ,stočné a voda z povrchu
0109/17 217070129 00602311 Asseco Solutions, a.s. 07.07.2017  387,14 EUR servisné práce iSPIN za III. Q 2017
0110/17 5797944821 35763469 Slovak Telecom, a.s. 12.07.2017  131,45 EUR VÚC NET
0111/17 9797948696 35763469 Slovak Telecom, a.s. 12.07.2017  75,42 EUR telefón
0112/17 20170163 36444855 DROTÁR Autošport, s. r. o.  12.07.2017  13,20 EUR knihy
0113/17 170075 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK 19.07.2017  634,00 EUR oprava bibliobusu
0114/17 22922 36477508 SAD, a.s. Humenné 26.07.2017  94,08 EUR nájomné pozemku na parkovanie 
0115/17 17035517 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  26.07.2017  437,61 EUR knihy
0116/17 2328701296 00331023 Mesto Svidník 26.07.2017  187,00 EUR poplatok za komunálny odpad
0117/17 27304449 36785512 SOFTIP 01.08.2017  90,60 EUR podpora APV za III. Q 2017
0118/17 6411000171 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 01.08.2017  144,89 EUR poistenie majetku III. Q 2017
0119/17 1707 46238298 AUTOSERVIS MAŠA, s. r. o. 01.08.2017  160,00 EUR oprava motorového vozidla Citroen Berlingo
0120/17 17035817 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  03.08.2017  141,24 EUR knihy
0121/17 7258905914 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 03.08.2017  523,00 EUR spotreba plynu
0122/17 117081134 31396674 Le Cheque Dejeuner 04.08.2017 1 215,26 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0123/17 20175732 36750611 Marenčin PT 04.08.2017  146,26 EUR knihy
0124/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  07.08.2017  80,98 EUR mobilné služby
0125/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 07.08.2017  18,58 EUR koncesionárske poplatky
0126/17 1798929423 35763469 Slovak Telecom, a.s. 11.08.2017  131,45 EUR VÚC net
0127/17 3798933125 35763469 Slovak Telecom, a.s. 11.08.2017  74,88 EUR telefóny
0128/17 73769 36470317 ADS Vranov, s. r. o. 28.08.2017  777,00 EUR oprava bibliobusu SK 710AC
0129/17 2718000611 00678856 IKAR, a.s. 05.09.2017  782,20 EUR knihy
0130/17 2017599 36478326 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 05.09.2017  17,60 EUR pečiatka + poduška
0131/17 7185702541 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 05.09.2017  523,00 EUR spotreba zemného plynu
0132/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 06.09.2017  18,58 EUR koncesionársky poplatok
0133/17 1799920706 35763469 Slovak Telecom, a.s. 07.09.2017  75,24 EUR telefónne služby
0134/17 3799917425 35763469 Slovak Telecom, a.s. 07.09.2017  131,45 EUR VÚC net
0135/17 117091867 31396674 Le Cheque Dejeuner 07.09.2017 1 093,40 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0136/17 2017147 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján 11.09.2017  51,02 EUR kontrola hasiacich prístrojov a pož. vodovodov
0137/17 201700392 36138517 Slovenská národná knižnica 13.09.2017  219,14 EUR VIRTUA III. Q 2017 
0138/17 704225829 36631124 Slovenská pošta, a.s. 13.09.2017  277,61 EUR tlač
0139/17 170088 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK 19.09.2017  628,40 EUR oprava bibliobusu - súčiastky
0140/17 2290156718 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  19.09.2017  75,80 EUR elektrická energia 1.8.- 31.8.2017
0141/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  20.09.2017  80,98 EUR mobilný telefón
0142/17 90369656 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 28.09.2017  183,68 EUR čistenie kanalizačnej prípojky
0143/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  28.09.2017  80,98 EUR telefónne hovory
0144/17 6586898846 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 28.09.2017  255,04 EUR havarijné poistenie SK 237BB
0145/17 18714023 00151882 Centrum VTI SR 06.10.2017  12,00 EUR predplatné ITlib
0146/17 2122945043 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 06.10.2017  158,03 EUR vodné ,stočné a voda z povrchu
0147/17 7135793597 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 06.10.2017  523,00 EUR spotreba plynu
0148/17 2017200 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján 06.10.2017  54,77 EUR činnosť technika PO za III. Q 2017
0149/17 11710283 31396674 Le Cheque Dejeuner 06.10.2017 1 183,92 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0150/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 06.10.2017  18,58 EUR koncesionársky poplatok
0151/17 2718001414 00678856 IKAR, a.s. 11.10.2017  854,03 EUR knihy FPU
0152/17 217100193 00602311 Asseco Solutions, a.s. 11.10.2017  387,14 EUR servisné práce iSPIN na IV. Q 2017
0153/17 3100958671 35763469 Slovak Telecom, a.s. 11.10.2017  75,67 EUR telefónne hovory
0154/17 9100954882 35763469 Slovak Telecom, a.s. 11.10.2017  131,45 EUR VÚC net
0155/17 2290156718 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  20.10.2017  94,07 EUR elektrická energia
0156/17 20176034 36750611 Marenčin PT 20.10.2017  96,95 EUR knih FPU
0157/17 33722 36477508 SAD, a.s. Humenné 20.10.2017  94,08 EUR nájomné na IV. Q 2017
0158/17 17051117 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  20.10.2017  794,91 EUR knihy FPU
0159/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  27.10.2017  81,86 EUR telefónne hovory
0160/17 27306266 36785512 SOFTIP 27.10.2017  90,60 EUR podpora APV III. Q
0161/17 10170159 43379991 Ing. Ivan Lazík 02.11.2017  928,36 EUR knihy FPU
0162/17 117112868 31396674 Le Cheque Dejeuner 02.11.2017 1 009,84 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0163/17 6411000171 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 06.11.2017  144,89 EUR poistenie majetku IV. Q 2017
0164/17 7155846499 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 06.11.2017  523,00 EUR zemný plyn
0165/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 06.11.2017  18,58 EUR koncesionársky poplatok
0166/17 5190030706 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 07.11.2017  6,64 EUR úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
0167/17 2718001951 00678856 IKAR, a.s. 10.11.2017  717,88 EUR knihy FPU
0168/17 1102814973 35763469 Slovak Telecom, a.s. 15.11.2017  131,45 EUR VÚC net
0169/17 0102818602 35763469 Slovak Telecom, a.s. 15.11.2017  76,56 EUR telefónne hovory
0170/17 17056617 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  15.11.2017  316,00 EUR knihy - spoluúčasť
0171/17 17056717 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  15.11.2017  329,53 EUR knihy FPU
0172/17 2017191 33272743 Jozef Gazdík 15.11.2017  96,00 EUR kontrola a čistenia komína
0173/17 2290156718 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  21.11.2017  134,65 EUR elektrická energia
0174/17 170046 34239847 M+R Svidník 23.11.2017 174.2 EUR monitor
0175/17 0032854002 35697270 Orange Slovensko, a.s.  30.11.2017  80,98 EUR telefónne hovory
0176/17 201700844 36138517 Slovenská národná knižnica 30.11.2017  219,88 EUR poplatok za VIRTUA IV. štvrťrok 2017
0177/17 705225829 36631124 Slovenská pošta, a.s. 30.11.2017  19,96 EUR predplatné časopisov na rok 2018
0178/17 201805487 35790253 Petit Press, a. s.  30.11.2017  288,00 EUR Prešovské noviny a Prešovský korzár predplatné 2018
0179/17 2017871 36478326 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 30.11.2017  12,00 EUR tlačivá
0180/17 706225829 36631124 Slovenská pošta, a.s. 06.12.2017  337,14 EUR predplatné časopisov na rok 2018
0181/17 7214097750 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 06.12.2017  523,00 EUR zemný plyn
0182/17 2017249 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján 06.12.2017  54,77 EUR činnosť technika PO za IV. Q 2017
0183/17 1851201816 42418933 Fond na podporu umenia 06.12.2017  20,00 EUR administratívny poplatok
0184/17 10170188 43379991 Ing. Ivan Lazík 06.12.2017  691,61 EUR knihy VÚC
0185/17 117124989 31396674 Le Cheque Dejeuner 06.12.2017  891,46 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0186/17 8837781154 47232480 Rozhlas a televízia 06.12.2017  18,58 EUR koncesionársky poplatok
0187/17 2718002995 00678856 IKAR, a.s. 12.12.2017  533,68 EUR knihy VÚC
0188/17 2718002999 00678856 IKAR, a.s. 12.12.2017  576,77 EUR knihy VÚC
0189/17 2017370 34237399 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 12.12.2017  53,40 EUR oprava svetiel knižnice
0190/17 7104706454 35763469 Slovak Telecom, a.s. 12.12.2017  75,43 EUR telefónne hovory
0191/17 0104702819 35763469 Slovak Telecom, a.s. 12.12.2017  131,45 EUR VÚC net
0192/17 6522053019 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 15.12.2017  362,74 EUR poistenie majetku od 29.12.2017 do 31.12.2017,poistenie majetku od 1.1.2018 do 29.6.2018
0193/17 6521278080 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 15.12.2017  371,80 EUR zákonné poistenie od 1.1.2018 do 30.6.2018 Bibiliobus a Škoda Octavia
0194/17 170648/17 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  18.12.2017  230,00 EUR knihy ,knihy
0195/17 17064917 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  18.12.2017  200,00 EUR knihy DAR
0196/17 17065017 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  18.12.2017  179,00 EUR knihy VÚC
0197/17 20170047 40806677 JURAJ KLIM - J.K.D.mont 20.12.2017  24,00 EUR látka vertikálnej žalúzie
0198/17 2290156718 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  20.12.2017  156,31 EUR elektrická energia
0199/17 32 35245522 Ján Ilčisko 22.12.2017 43 530,24 EUR oprava rozvodov teplej vody, omietok a maľba
0200/17 10749541 00653501 UNIQA poisťovňa, a.s. 22.12.2017  118,08 EUR povinné zmluvné poistenie SK 952 AJ 
0201/17 17052351 35710691 LAMITEC, spol. s r. o. 22.12.2017  195,19 EUR kancelársky materiál
0202/17 2017160 41995198 Ján Habiňák 22.12.2017  168,00 EUR servisné prehliadky kotlov
0203/17 117133072 31396674 Le Cheque Dejeuner 28.12.2017 1 163,04 EUR jedálne kupóny,služby,poštovné
0204/17 2172221908 31338551 KONICA MINOLTA Slovakia 28.12.2017 1 547,27 EUR kopirka + inštalácia
0205/17 170041 50463349 MZ - DIELY, s.r.o. 28.12.2017  574,00 EUR súčiastky na bibliobus

ROK 2016

E.Č. IČO Názov firmy V.S. Dátum  Suma Popis faktúry
0001/16 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 5190018430 04.01.2016  6,64 € úrazové poistenie 
0002/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 05.01.2016  18,59 € koncesionársky poplatok
0003/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0115138350 12.01.2016  954,14 € jedálne kupóny
0004/16 00602311 Asseco Solutions, a.s. 216010160 12.01.2016  964,51 € RAP za rok 2016
0005/16 37653903 Pavol Sivák - PONO PRESS 160100014 12.01.2016  61,20 € predplatné týždenníka
0006/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 7780966405 12.01.2016  81,50 € telekomunikačné služby
0007/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 4780963652 12.01.2016  131,45 € VÚC NET
0008/16 35710691 LAMITEC, spol. s r. o. 16000617 15.01.2016  178,80 € etikety,
0009/16 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 6411000171 21.01.2016  144,89 € poistné
0010/16 36743852 WEBHOUSE, s. r. o. 616003212 21.01.2016  14,75 € registrácie domény
0011/16 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  2250052635 21.01.2016  97,26 € dodávka 
0012/16 00602311 Asseco Solutions, a.s. 216010514 21.01.2016  387,14 € servisné práce 
0013/16 44765835 UNIVERSUM-EU, s. r. o. 201604 21.01.2016  84,01 € knihy
0014/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7155351949 21.01.2016  529,00 € plyn
0015/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7427220287 21.01.2016  814,04 € plyn - finančné vyúčtovanie
0016/16 36477508 SAD, a.s. Humenné 001522 29.01.2016  94,08 € nájom
0017/16 35697270 Orange Slovensko, a.s.  0032854002 29.01.2016  80,95 € mobilné služby
0018/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 02.02.2016  18,59 € koncesionársky poplatok
0019/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0116014452 04.02.2016 1 065,54 € jedálne kupóny

služby

doručenie
0020/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7298410354 04.02.2016  529,00 € plyn
0021/16 40805468 Róbert Hriž - ECOLIVE 16015 12.02.2016  28,80 € kompatibilný toner Q2612XL
0022/16 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  2250052635 12.02.2016  439,00 € elektrina - dodávka a distribúcia
0023/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 7781881486 12.02.2016  82,37 € telekomunikačné služby
0024/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 5781878714 12.02.2016  131,45 € VÚC NET
0025/16 36138517 Slovenská národná knižnica 201600043 12.02.2016  235,22 € poplatok softvér VIRTUA
0026/16 00678856 IKAR, a.s. 2716000564 12.02.2016  620,60 € knihy
0027/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 05.01.2016  18,59 € koncesionársky poplatok
0028/16 36785512 SOFTIP 26300794 12.02.2016  87,00 € podpora APV 
0029/16 35710691 LAMITEC, spol. s r. o. 16005606 23.02.2016  13,32 € Laminovacie fólie 
0030/16 36818801 Post Scriptum, s. r. o. 201610 25.02.2016  24,00 € Knihy
0031/16 44550111 Nadežda Skasková 16002 25.02.2016  840,00 € oprava strechy  
0032/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7298447974 03.03.2016  529,00 € plyn
0033/16 47361816 Ing. Branislav Duleba - Bezpečnostnotechnické služby 2016027 03.03.2016  20,00 € zdravotná služba
0034/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0116025527 03.03.2016 1 039,33 € jedálne kupóny
0035/16 35697270 Orange Slovensko, a.s.  0032854002 08.03.2016  115,08 € mobilné služby
0036/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 9782800842 11.03.2016  131,45 € telekomunikačné služby
0037/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 0782803934 11.03.2016  82,86 € telekomunikačné služby
0038/16 36631124 Slovenská pošta, a.s. 600225829 11.03.2016  59,14 € predplatné časopisov
0039/16 45882614 MERIDIANO - press, s. r. o. 2016023 11.03.2016  36,04 € knihy
0040/16 55555555 Daňový úrad  1700992015 11.03.2016  272,42 € daň z prenájmu
0041/16 36743852 WEBHOUSE, s. r. o. 716017575 11.03.2016  51,70 € Hosting OPTIMUM 
0042/16 31343180 DIGITAL VISIONS, spol. s r. o. 6100000059 15.03.2016  26,00 € PC revue
0043/16 47361816 Ing. Branislav Duleba - Bezpečnostnotechnické služby 2016075 21.03.2016  20,00 € zdravotná služba 
0044/16 43379991 Ing. Ivan Lazík 10160046 24.03.2016  431,11 € knihy
0045/16 17311462 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. 20161068 24.03.2016  265,49 € knihy
0046/16 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  16018816 24.03.2016  351,18 € knihy
0047/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 04.04.2016  18,58 € koncesionársky poplatok
0048/16 00331023 Mesto Svidník 2724600111 05.04.2016  13,27 € ročný poplatok 
0049/16 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2121003623 05.04.2016  207,41 € vodné
0050/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7223619853 05.04.2016  529,00 € plyn
0051/16 46461558 Ján Siňár - Vyčisti to 0316 05.04.2016  543,00 € šampónovanie
0052/16 30845181 Slovenská asociácia knižníc 632016 05.04.2016  80,00 € úhrada
0053/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0116037097 06.04.2016 1 039,33 € jedálne kupóny
0054/16 35697270 Orange Slovensko, a.s.  0032854002 06.04.2016  80,89 € mobilné služby
0055/16 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján 2016075 06.04.2016  54,77 €   technika PO 
0056/16 42418933 Fond na podporu umenia 1661303026 11.04.2016  20,00 € administratívny poplatok
0057/16 42418933 Fond na podporu umenia 1661103228 11.04.2016  20,00 € administratívny poplatok
0058/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 7783737105 15.04.2016  81,37 € telekomunikačné poplatky
0059/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 9783734450 15.04.2016  131,45 € VÚC NET
0060/16 00602311 Asseco Solutions, a.s. 216040168 15.04.2016  387,14 € servisné práce 
0061/16 36477508 SAD, a.s. Humenné 012222 21.04.2016  94,08 € nájom časti 
0062/16 00178594 Spolok slovenských knihovníkov 322016 21.04.2016  50,00 €  
0063/16 34237399 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 2016136 26.04.2016  16,60 € oprava 
0064/16 44652356 VTZ - DC, s. r. o. 2016011 26.04.2016  955,50 €    
0065/16 43379991 Ing. Ivan Lazík 10160062 26.04.2016  554,00 € knihy
0066/16 00678856 IKAR, a.s. 2716001969 26.04.2016  870,87 € knihy
0067/16 33950342 Vítezslav FISCHER  -   ŽIVOT A ZDRAVIE 1722016 29.04.2016  44,10 € knihy
0068/16 36785512 SOFTIP 26302694 29.04.2016  87,00 € podpora APV 
0069/16 35697270 Orange Slovensko, a.s.  0032854002 02.05.2016  81,61 € mobilné služby
0070/16 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 5190027658 02.05.2016  26,56 € úrazové poistenie formou dobrovoľníckej služby
0071/16 00331023 Mesto Svidník 1023605892 04.05.2016  19,31 € daň 
0072/16 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 90316612 04.05.2016  185,95 € čistenie kanalizačnej prípojky
0073/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0116048572 04.05.2016 1 111,42 € jedálne kupóny

služby

doručenie
0074/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7165324970 04.05.2016  529,00 € plyn
0075/16 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 6411000171 04.05.2016  144,89 € poistné
0076/16 40805468 Róbert Hriž - ECOLIVE 16039 06.05.2016  59,88 € toner pre HP 350 bk
0077/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 02.05.2016  18,58 € koncesionársky poplatok
0078/16 33272743 Jozef Gazdík 2016080 06.05.2016  96,00 € kontrola 
0079/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 5784662738 12.05.2016  82,01 € telekomunikačné služby
0080/16 35710691 LAMITEC, spol. s r. o. 16017497 12.05.2016  30,00 € fotopapier
0081/16 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  2250052635 12.05.2016  439,00 € elektrina - dodávka a distribúcia
0082/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 4784659845 12.05.2016  131,45 € VÚC NET
0083/16 47361816 Ing. Branislav Duleba - Bezpečnostnotechnické služby 2016081 12.05.2016  20,00 € zdravotná služba
0084/16 34237399 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 2016155 17.05.2016  221,63 € odstránenie zistených závad
0085/16 44341865 Deratex, s. r. o. 2016003 17.05.2016  970,00 € jarná deratizácia a dezinsekcia
0086/16 17054346 Libri, s. r. o. 35130469 17.05.2016  241,30 € knihy
0087/16 36750611 Marenčin PT 20165461 20.05.2016  183,57 € knihy
0088/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 02.06.2016  18,58 € koncesionársky poplatok
0089/16 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 6524380101 02.06.2016  202,35 € havarijné poistenie
0090/16 36138517 Slovenská národná knižnica 201600205 02.06.2016  223,41 € softvér VIRTUA
0091/16 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK 160052 02.06.2016  549,18 € autosúčiastky do bibliobusu
0092/16 35697270 Orange Slovensko, a.s.  0032854002 02.06.2016  81,45 € mobilné služby
0093/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0116060007 03.06.2016 1 239,21 € jedálne kupóny
0094/16 47343079 HADES CASSOVIA, s. r. o. 052016 08.06.2016 ######### oprava strechy
0095/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 7785582877 10.06.2016  131,45 € VÚC NET
0096/16 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 6522053019 10.06.2016  362,74 € poistenie 
0097/16 36631124 Slovenská pošta, a.s. 601225829 10.06.2016  77,86 € predplatné časopisov
0098/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 3785586468 10.06.2016  82,27 € telekomunikačné služby
0099/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7278550194 10.06.2016  529,00 € plyn
0100/16 44923589 Tomáš Lipnický TOMI 160024 20.06.2016  700,00 € výroba záhradného nábytku
0101/16 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 6521278080 29.06.2016  343,77 € poistné
0102/16 00678856 IKAR, a.s. 2716003245 29.06.2016  869,96 € knihy
0103/16 35697270 Orange Slovensko, a.s.  0032854002 29.06.2016  82,03 € mobilné služby
0104/16 36470317 ADS Vranov, s. r. o. 56569 01.07.2016  333,00 € oprava vozidla SK 710 AC
0105/16 00331023 Mesto Svidník 2321600747 01.07.2016  187,00 € vývoz
0106/16 40805468 Róbert Hriž - ECOLIVE 16061 01.07.2016  28,80 € toner pre Q2612 XL
0107/16 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján 2016143 04.07.2016  54,77 € činnosť technika
0108/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 04.07.2016  18,58 € koncesionársky poplatok
0109/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0116071143 07.07.2016 1 058,99 € jedálne kupóny
0110/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 6786520808 08.07.2016  80,05 € telekomunikačné služby
0111/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 2786517169 08.07.2016  131,45 € VÚC NET
0112/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7185371017 13.07.2016  529,00 € plyn
0113/16 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2121323651 13.07.2016  159,52 € vodné

stočné

voda z povrchu
0114/16 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  16040616 21.07.2016  504,85 € knihy
0115/16 36477508 SAD, a.s. Humenné 22822 21.07.2016  94,08 € nájom 
0116/16 00602311 Asseco Solutions, a.s. 216070237 21.07.2016  387,14 € servisné práce
0117/16 36785512 SOFTIP 26304604 29.07.2016  87,00 € podpora APV 
0118/16 43379991 Ing. Ivan Lazík 10160130 29.07.2016  842,94 € knihy
0119/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 02.08.2016  18,58 € koncesionársky poplatok
0120/16 35697270 Orange Slovensko, a.s.  0032854002 02.08.2016  80,11 € mobilné služby
0121/16 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 6411000171 02.08.2016  144,89 € poistné
0122/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7223708270 02.08.2016  529,00 € plyn
0123/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0116083316 05.08.2016 1 170,40 € jedálne kupóny
0124/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 7787448359 22.08.2016  80,75 € telekomunikačné služby
0125/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 3787444766 22.08.2016  131,45 € VÚC NET
0126/16 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  2250052635 22.08.2016  439,00 € elektrina 
0127/16 47361816 Ing. Branislav Duleba - Bezpečnostnotechnické služby 201687 23.08.2016  60,00 € zdravotná služba
0128/16 36750611 Marenčin PT 20165776 23.08.2016  133,74 € knihy
0129/16 46385517 EvitaStore 201600086 23.08.2016  87,01 € knihy
0130/16 35697270 Orange Slovensko, a.s.  0032854002 31.08.2016  80,33 € mobilné služby
0131/16 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján 2016164 31.08.2016  64,30 € kontrola 
0132/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 02.09.2016  18,58 € koncesionársky poplatok
0133/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7213752709 08.09.2016  529,00 € plyn
0134/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 0788373956 08.09.2016  131,45 € VÚC NET
0135/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0116093347 08.09.2016 1 022,95 € jedálne kupóny
0136/16 36631124 Slovenská pošta, a.s. 602225829 14.09.2016  59,60 € časopisy
0137/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 8788377150 14.09.2016  75,26 € telekomunikačné služby
0138/16 36138517 Slovenská národná knižnica 201600373 30.09.2016  227,34 € softvér VIRTUA
0139/16 00678856 IKAR, a.s. 2716004594 30.09.2016 1 085,98 € knihy GRANT
0140/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 03.10.2016  18,58 € koncesionársky poplatok
0141/16 35697270 Orange Slovensko, a.s.  0032854002 03.10.2016  82,63 € mobilné služby
0142/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0116105193 06.10.2016 1 072,10 € jedálne kupóny
0143/16 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 6586898846 06.10.2016  233,98 € havarijné poistenie
0144/16 47361816 Ing. Branislav Duleba - Bezpečnostnotechnické služby 2016159 06.10.2016  60,00 € pracovná zdravotná 
0145/16 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján 2016212 06.10.2016  54,77 € činnosť technika PO za III. Q 2016
0146/16 00151882 Centrum VTI SR 17714025 06.10.2016  12,00 € predplatné za časopis ITlib
0147/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7165434054 06.10.2016  529,00 € plyn
0148/16 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2121638426 06.10.2016  133,02 € vodné

stočné

voda z povrchu
0149/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 2789307486 12.10.2016  131,45 € VUC net
0150/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 9789311004 12.10.2016  74,68 € telefón
0151/16 36750611 Marenčin PT 20165927 12.10.2016  55,86 € knihy GRANT
0152/16 00602311 Asseco Solutions, a.s. 216100194 21.10.2016  387,14 € servisné práce 
0153/16 36477508 SAD, a.s. Humenné 033422 21.10.2016  94,08 € nájomné IV. Q 2016
0154/16 00678856 IKAR, a.s. 2716005239 21.10.2016  858,81 € knihy GRANT
0155/16 17311462 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. 20164638 21.10.2016  167,64 € knihy GRANT
0156/16 36470317 ADS Vranov, s. r. o. 088769 26.10.2016  355,20 € oprava bibliobusu SK710AC
0157/16 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  16056016 26.10.2016  352,05 € knihy GRANT
0158/16 36785512 SOFTIP 26306470 02.11.2016  87,00 € podpora APV
0159/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 02.11.2016  18,58 € koncesionársky poplatok
0160/16 24141828 Internet-Handel, s. r. o. 327341658 04.11.2016  17,96 € kniha
0161/16 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 6411000171 04.11.2016  144,89 € poistné IV. Q
0162/16 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 90337640 04.11.2016  187,38 € čistenie kanalizačnej prípojky
0163/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7115597313 04.11.2016  529,00 € spotreba plynu
0164/16 33272743 Jozef Gazdík 2016182 04.11.2016  96,00 € kontrola a čistenie komínov
0165/16 35697270 Orange Slovensko, a.s.  0032854002 04.11.2016  82,06 € mobilné služby
0166/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0116119177 07.11.2016  983,62 € jedálne kupóny

služby

poštovné
0167/16 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.  2250052635 10.11.2016  439,00 € elektrická energia
0168/16 45474508 Marek Zajaroš - AUTOMARK 160115 10.11.2016  446,16 € súčiastky na bibliobus
0169/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 9790240951 10.11.2016  131,45 € VUC net
0170/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 0790244743 10.11.2016  77,11 € telefónne hovory
0171/16 36138517 Slovenská národná knižnica 201600804 30.11.2016  236,61 € softvér Virtua
0172/16 35697270 Orange Slovensko, a.s.  0032854002 30.11.2016  81,34 € mobil
0173/16 43379991 Ing. Ivan Lazík 10160218 01.12.2016  633,86 € knihy GRANT
0174/16 34241329 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján 2016271 02.12.2016  54,77 € činnosť technika PO za IV. Q 2016
0175/16 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  16067916 02.12.2016  400,00 € knihy GRANT - spoluúčasť
0176/16 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  16068016 02.12.2016  351,20 € knihy GRANT
0177/16 47232480 Rozhlas a televízia 8837781154 02.12.2016  18,58 € koncesionársky poplatok
0178/16 31396674 Le Cheque Dejeuner 0116130104 06.12.2016 1 023,77 € jedálne kupóny

služby

poštovné
0179/16 34237399 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 2016359 06.12.2016  9,30 € oprava osvetlenia knižnice
0180/16 36470317 ADS Vranov, s. r. o. 97969 06.12.2016  44,40 € oprava bibliobusu
0181/16 35815256 Slovenský plynárenský priemysel 7213818056 06.12.2016  529,00 € spotreba plynu
0182/16 36631124 Slovenská pošta, a.s. 607225829 09.12.2016  351,73 € tlač
0183/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 8791181546 09.12.2016  75,50 € telefón
0184/16 35763469 Slovak Telecom, a.s. 2791178579 09.12.2016  131,45 € VUC net
0185/16 36495794 DECEMBER s.r.o. 2016011 09.12.2016  200,00 € knihy DAR
0186/16 35790253 Petit Press, a. s.  201707372 09.12.2016  270,00 € Tlač 
0187/16 00678856 IKAR, a.s. 2716006842 12.12.2016  829,80 € knihy GRANT
0188/16 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  16072416 13.12.2016  214,59 € knihy GRANT
0189/16 32704861 I.M.I. Imrich Hájik  16072316 12.12.2016  138,92 € knihy 
0190/16 35710691 LAMITEC, spol. s r. o. 16048389 13.12.2016  51,88 € laminovacie fólie
0191/16 35710691 LAMITEC, spol. s r. o. 16049758 28.12.2016  101,38 € vizitkový papier
0192/16 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 6522053019 28.12.2016  362,74 € poistenie 
0193/16 00585441 KOOPERATIVA, a. s.  Košice 6521278080 28.12.2016  350,05 € poistenie
0194/16 00653501 UNIQA poisťovňa, a.s. 9256020636 28.12.2016  115,80 € zákonné poistenie 
Napísal: Admin
Kategória:

VÝPOŽIČNÝ ČAS PRE ODDELENIE SLUŽIEB ČITATEĽOM:

 

PONDELOK: 8,00 hod. - 17,00 hod.

 

UTOROK: 8,00 hod. - 17,00 hod.

 

STREDA: 8,00 hod. - 17,00 hod.

 

ŠTVRTOK: 8,00 hod. - 16,00 hod.

 

PIATOK: 8,00 hod. - 17,00 hod.

 

SOBOTA: 8,00 hod. - 12,00 hod.

 

 Výpožičný čas pre úsek hudobný a umenovednej literatúry, INTERNET

 

PONDELOK: 8,00 hod. - 17,00 hod.

 

UTOROK: 8,00 hod. - 17,00 hod.

 

STREDA: 8,00 hod. - 17,00 hod.

 

ŠTVRTOK: 8,00 hod. - 16,00 hod.

 

PIATOK: 8,00 hod. - 17,00 hod.

 

SOBOTA: (nepožičiava sa)

Napísal: Admin
Kategória:

Poddukliansky knihovník 2017/ 1, 2, 3, 4

Poddukliansky knihovník 2016/ 1, 2, 3, 4

Poddukliansky knihovník 2015/ 1, 2, 3, 4

Poddukliansky knihovník 2014/ 1, 2, 3, 4

Poddukliansky knihovník 2013/ 1, 2, 3, 4

Poddukliansky knihovník 2012/ 1, 2, 3, 4

Poddukliansky knihovník 2011/ 1, 2, 3, 4

Poddukliansky knihovník 2010/ 1, 2, 3, 4

 

Napísal: Admin
Kategória:

ÚSEK KRÁSNEJ LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH

Úsek krásnej literatúry je určený čitateľom od 15 rokov. Nachádza sa tu literatúra rôznych žánrov od slovenských aj svetových autorov. Knihy sú uložené abecedne podľa mena autora.

Úsek má vyčlenený:

- kútik študujúcej mládeže

- poéziu

- cudzojazyčnú literatúru

- detektívky

- drámu

- humor