Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

HODINY BIBLIOGRAFIE V KNIŽNICI

Dňa 20.11.2017 a 27.11.2017 sa v PK uskutočnilo vzdelávacie podujatie pre študentov 3. ročníkov Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku pod názvom Hodiny bibliografie v knižnici, ktoré bolo zamerané na prácu s literatúrou pri písaní stredoškolských odborných prác.

 

 

Na „dvojhodinovkách“ pracovníčky knižnice študentov oboznámili so základnými pojmami z oblasti knihovníctva a bibliografie (čo je to dokument, bibliografia, bibliografický odkaz, plagiát, citovanie, citát, medzinárodné identifikačné štandardné čísla ISNB a ISSN), s popisom jednotlivých typov dokumentov, s technikami citovania, s formálnou úpravou prác a s mnohými ďalšími užitočnými informáciami, ktoré sa pre nich stanú nevyhnutnosťou aj pri príprave vysokoškolských prác. Podujatie sa uskutočnilo formou elektronickej prezentácie.