Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

LEKTORKA SPOMÍNA

Pri príležitosti 73. výročia Karpatsko-duklianskej operácie sa pre žiakov 7. ročníkov ZŠ, Ul. 8. mája uskutočnila v Podduklianskej knižnici beseda s Annou Vaňkovou, bývalou lektorkou Vojenského múzea, pod názvom Lektorka spomína.

Pani Vaňková žiakom porozprávala o dejinách KDO, o armádnom generálovi Ludvíkovi Svobodovi, o tankovej bitke v Údolí smrti, podelila sa so svojimi spomienkami na stretnutia s priamymi účastníkmi KDO, s dojímavými príbehmi o životných osudoch mnohých vojakov, ktorí bojovali v tejto operácii a o následkoch vojny v našom okrese.