Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

BESEDA S UKRAJINSKÝMI SPISOVATEĽMI

V rámci 63. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska sa dňa 16. júna 2017 v Podduklianskej knižnici uskutočnila beseda s ukrajinskými spisovateľmi

Zakarpatskej oblasti Ukrajiny: Stepanom Biljakom, Myroslavom Dočyncom, Jaroslavom Fedyšynom, Vasiľom Husti a predstaviteľmi vydavateľstiev Timpani a Karpaty z Užhorodu a Karpatska veža z Mukačeva. Zároveň uvedení autori a vydavatelia darovali do knižnice ukrajinskú literatúru (próza, poézia) od rozličných ukrajinských spisovateľov.