Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

NOVÁ KNIHA JÚLIUSA PAŇKA

Július Paňko, spisovateľ, rodák z obce Dlhoňa okres Svidník, si dňa 13.6.2017 v Zichyho paláci v Bratislave prevzal ocenenie

Literárneho fondu Ivana Franka za rok 2016 za pôvodnú ukrajinskú literárnu tvorbu a to za knihu Karby kamjanistoho polja – Zárezy kamenistého poľa. Uvedenú knihu autor daroval do fondu Podduklianskej knižnice, za ktorú mu ďakujeme a k získaniu ocenenia mu srdečne blahoželáme. Knihu si čitatelia môžu požičať v najbližších dňoch.