Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

BIJE ZVON SLOBODY – 29.3.2017

 Literárne pásmo k 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, prvého predsedu Slovenskej národnej rady, spisovateľa, novinára, politika a organizátora kultúrneho života slovenského národného hnutia, pre študentov SZŠ milosrdného Samaritána.