Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

ČAROVNÉ HUSLIČKY – 24.3.2017

Aj deti zo ZŠ Kružlová navštívili Poddukliansku knižnicu. Zoznámili sa s knižničným fondom a prečítali si knihy.